6 april of 1 juni: nieuwe maatregelen

Het kabinet heeft aan het begin van deze week besloten maatregelen te nemen waarmee evenementen en samenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Deze maatregelen gelden echter niet voor onderwijs, waardoor onzekerheid is ontstaan aangezien de daarvoor uitgevaardigde maatregelen vooralsnog tot en met 6 april van kracht zijn.

4_vestigingen

Na intensief overleg met onze collega-hogescholen hebben wij vandaag besloten dat wij ook na 6 april door zullen gaan met het aanbieden van online (alternatief) onderwijs, tot 1 juni.
Mocht de situatie veranderen en de maatregelen door de overheid in de tussentijd worden versoepeld waardoor het voor ons mogelijk wordt om weer ‘regulier’ onderwijs te geven op onze locaties, dan zullen wij dat doen.

Het College van Bestuur