Hbo-postdoc biedt kans voor onderzoeker én student

Hoe kan het digitaal gedrag van leerlingen in het basisonderwijs veiliger worden? Welke duurzame verpakking sluit het beste aan bij de wens van de consument? En hoe kan de leefstijl van kwetsbare groepen met m-Health worden verbeterd? Drie voorbeelden van docent-onderzoekers aan De Haagse die via het hbo-postdocprogramma van Regieorgaan SIA een tweejarig onderzoek gefinancierd krijgen. Studenten aan De Haagse worden betrokken bij hun project.

hbo-postdoc

Gezonde leefstijl

Machteld van Lieshout is als docent-onderzoeker verbonden aan de opleiding Voeding & Diëtetiek en aan het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO). Sinds februari vorig jaar verricht ze onderzoek naar de mogelijkheden voor het bevorderen van de leefstijl van kwetsbare doelgroepen met behulp van m-Health. “De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ontplooid om mensen te bewegen een gezondere leefstijl aan te houden. Er wordt dan vooral ingezet op de vijf zogeheten BRAVO-factoren: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Die boodschap slaat vooral aan bij hoger opgeleiden, maar onvoldoende bij kwetsbare groepen. De kloof wordt steeds groter.”

Hindoestanen en jonge moeders

Het onderzoek richt zich op Hindoestanen die van nature een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben en op jonge, laagopgeleide moeders. Van Lieshout: “In mijn onderzoek bekijk ik, samen met deze doelgroepen, hoe een gezondheidsapp zo kan worden aangepast dat het aansprekend genoeg is voor hen. Denk hierbij naast specifieke inhoud aan het taalgebruik, maar ook aan de visuele communicatie.”

Wisselwerking met het onderwijs

Het mooie van dit onderzoeksprogramma is volgens Van Lieshout dat er een sterke verbinding met het onderwijs tot stand komt. “Vóór mijn hbo-postdoc deed ik allerlei kleine projecten met mijn studenten. Nu zorg ik dat alle projecten onder de paraplu vallen van mijn tweejarig onderzoek. Studenten van verschillende opleidingen werken binnen het onderzoek samen. Zo ontstaat er een wisselwerking en krijg je veel meer massa. De resultaten van het onderzoek worden ingezet in het onderwijsprogramma en ontwikkelde vragenlijsten gebruiken eerstejaars studenten weer bij andere doelgroepen.”

Duurzame verpakkingen

Helen Arce Salazar is als docent-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Circulair Business en is in 2017 gepromoveerd op consumentengedrag met de onderzoeksvraag waarom mensen duurzame producten kopen. Sinds februari vorig jaar verricht ze de helft van haar tijd op De Haagse onderzoek naar duurzame verpakkingen. “Ik miste het onderzoek. Als docent was ik volledig aan het doceren en had weinig tijd en gelegenheid om nieuwe trends en ontwikkelingen te onderzoeken. Hoewel je leest en op de hoogte bent, gaat je volledige aandacht naar het lesgeven. Dan verloopt innovatie en ontwikkeling langzamer.”

Razendsnel

En die innovatie en ontwikkeling gaan razendsnel in haar onderzoeksgebied. Vanuit steeds scherpere regelgeving en ook vanuit de vraag van de consument moeten producenten meer duurzame verpakking op de markt brengen. Een veelvoorkomend probleem is dat de perceptie van de producent en de consument niet op een lijn liggen. Salazar: “De consument heeft ideeën over verpakkingen die soms incorrect zijn. Bijvoorbeeld dat recyclebare verpakking beter zou zijn dan composteerbare verpakking. Zodra we in kaart hebben of en waar de misverstanden liggen, kan de boodschap aan de consument worden aangepast om daarmee een betere acceptatie van het product te krijgen.”

Enquête

Voor haar onderzoek houdt Salazar onder andere een enquête onder studenten aan De Haagse Hogeschool. “En de resultaten daarvan komen weer terug in mijn gastcolleges en tijdens interne congressen die ik bij onder andere faculteiten van De Haagse verzorg. Zo komt mijn onderzoek weer ten goede aan het onderwijs.”

Geen pedagoog

En ook het onderzoek van Marinus Maris, verbonden aan het lectoraat Cyber Security and Safety, kent een mooie wisselwerking met het onderwijs van De Haagse. Zijn onderzoek hoe digitaal gedrag van leerlingen in het basisonderwijs veiliger zou kunnen worden, richt zich onder meer op de Pabo-opleiding. Maris: “Ik geef les in computernetwerken en ben geen pedagoog. In het kader van mijn onderzoek leer ik van de Pabo-studenten hoe je het best kennis kunt overdragen aan deze jonge doelgroep.”

Speelse manier

“De reden dat ik onderzoek gestart ben”, vervolgt Maris, “is dat er wel veel onderzoek is gedaan hoe het is gesteld met digitale veiligheid, maar dat er maar weinig tot geen onderzoek is gedaan wat er dan moet gebeuren om dit te verbeteren.” Een van de oplossingen van Maris is de ontwikkeling van een app waarmee basisschoolleerlingen op een speelse manier hun digitale gedrag kunnen verbeteren. “Voor de ontwikkeling van deze app heb ik studenten uit de minor Usable App Development gevraagd. Een mooi voorbeeld van de wisselwerking tussen mijn onderzoek en het onderwijs hier op De Haagse.”

Tips

Hebben de drie onderzoekers nog tips voor hogeschooldocenten die onderzoekfinanciering willen aanvragen? Van Lieshout: “Begin klein en blijf in ontwikkeling. Vraag eerst een kleinere subsidie aan en werk dat vervolgens langzaam uit tot een groter voorstel.” “En weet zeker dat je achter het idee van je onderzoek staat”, vult Maris aan. “Onderzoeken brengt onzekerheid over de uitkomst met zich mee. Daarvoor heb je een grote dosis drive en nieuwsgierigheid nodig.”

Meer informatie

Met het hbo-postdocprogramma krijgen gepromoveerde docenten financiering om 50% van hun tijd te kunnen besteden aan een bestaand onderzoeksprogramma. Naar verwachting gaat de regeling voor 2020 binnenkort open. Meer informatie staat op de website van Regieorgaan SIA, onderdeel van het NWO. Bij vragen over deelname kan je contact opnemen met de Subsidiedesk.