Studenten De Haagse Hogeschool winnen met ontwerp duurzame portiersloge

Toen het Hoogheemraadschap van Delfland op zoek was naar een ontwerp voor een nieuwe portiersloge, zette een groep tweedejaarsstudenten van de opleiding Bouwkunde aan De Haagse Hogeschool hun beste – en meest creatieve – beentjes voor: Zij gingen aan de slag met het ontwerpen van deze nieuwe portiersloge. Op 27 maart maakte de jury bekend dat hun ontwerp won. Deze scoorde het hoogst op duurzaamheid én vernieuwing.

Studenten Bouwkunde

In 2019 besloot Delfland dat hun toegangspoort op de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht toe was aan vernieuwing. Er zou een portiersloge moeten komen: een plek waar bezoekers worden ontvangen en geregistreerd door portiers. Het uitgangspunt van de portiersloge? Circulair functionerend.

Samenwerking

Als onderdeel van het project Aanbesteden richtte Bouwkunde studenten Karim Al-Rawaf, Maaike Ammerlaan, Cynthia Assenberg, Laurens Coster, Josephine Bakker en Julia van Beek een team op om een ontwerp te maken voor Delfland met een duurzame mission statement.

De studenten gingen niet alleen te werk. Er werd een consortium opgericht met partners uit het bedrijfsleven en onderwijs: De Haagse Hogeschool nam samen met ROC Mondriaan, start-up bedrijf 72P, circulair bouwbedrijf The New Makers en installeur Coolchoice de opdracht aan om een ontwerp en plan voor de circulaire portliersloge te maken.

Milieubewust plan

Bij een circulaire toekomst draait het om 1 ding: het recyclen van afval tot nieuwe grondstoffen. Karim, Maaike, Cynthia, Laurens, Josephine en Julia hielden dat goed in gedachten tijdens het ontwerpen van hun portiersloge: er werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van restmateriaal van Delfland zoals plastics, papier, gft, gras, riet, waterplanten, baggerspecie en zuiveringsslib.

Maar een portiersloge ontwerpen bestaat niet alleen uit het maken van bouwkundige tekeningen. De studenten zijn ook druk bezig geweest met het ontwikkelen van een omgevingsplan, een duurzaam installatieconcept, een planning en een prijsvoorstel (waar bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met bouwkosten, onderhoud en milieubelasting). Daarnaast hebben de studenten een bezoek gebracht aan afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht en bouwbedrijf The New Makers om te leren over de omgeving en technieken.

Winnend ontwerp

Naast studenten van De Haagse Hogeschool, hadden ook studenten van Avans Hogeschool Breda in samenwerking met Hogeschool Zeeland een ontwerp gemaakt. Beide teams kregen een half jaar de tijd. Op 11 maart presenteerden zij hun ontwerpen op het hoofdkantoor van Delfland in Delft.

Alhoewel het lastig was voor de jury - bestaande uit medewerkers van Delfland - om een keuze te maken, scoorde het ontwerp van De Haagse Hogeschool uiteindelijk het hoogst op duurzaamheid en vernieuwing. Hoogheemraad Ruud Egas: ‘’Wij waren erg onder de indruk van wat de studenten hebben uitgewerkt. Beide teams hebben een goed doordacht ontwerp gepresenteerd. Je zou bijna willen dat je ze ook beide kon gebruiken. Maar wij hebben toch echt maar één nieuwe portiersloge nodig.” Delfland gaat samen met de studenten en de markt de bouw van de circulaire portiersloge uitwerken in 2021.