Update n.a.v. persconferentie 21 april

Tijdens de persconferentie van 21 april werd snel duidelijk dat er voor het hoger onderwijs niet per direct iets zou veranderen. Wel werden de nieuwe data van 20 mei en 1 september genoemd. Wat betekenen deze data voor De Haagse Hogeschool?

4_vestigingen

20 mei, 1 juni, 1 september

Op 20 mei is de eerstvolgende mogelijkheid tot versoepeling van de genomen maatregelen. In de week voorafgaand aan 20 mei zal de overheid bekend maken of, en zo ja welke maatregelen (verder) versoepeld worden. Hiermee verandert er voor de hogeschool in principe niets, omdat deze voor het aanbieden van fysieke onderwijsactiviteiten sowieso al de ruimere datum van1 juni hanteerde. Hier houden wij ook aan vast.

Als voor of vanaf 1 juni ruimte ontstaat voor versoepeling van de maatregelen dan zullen wij ons in eerste instantie richten op het op beperkte schaal mogelijk maken van practica en toetsing. Het zoveel mogelijk online laten plaatsvinden van alle andere onderwijsactiviteiten zal naar verwachting dus ook na 1 juni nog aan de orde zijn.

Verder is de datum voor evenementen door de overheid verzet van 1 juni naar 1 september. Dit betekent dat alle evenementen van, voor, door en op De Haagse Hogeschool tot 1 september niet in fysieke vorm doorgaan. Voor sommige evenementen kan een andere vorm worden gevonden, bijvoorbeeld digitaal. Andere, zoals diploma-uitreikingen, kunnen niet als evenement doorgaan, maar daar kan mogelijk een andere vorm voor gevonden worden waarbij geen groepen bij elkaar hoeven te komen. In ieder geval is duidelijk dat alle introweek- en introductieactiviteiten voor het nieuwe schooljaar geen doorgang kunnen vinden. Het College van Bestuur heeft besloten deze laatste categorie ook niet toe te staan in september. Aan opleidingen en team campus wordt gevraagd om na te denken over alternatieve varianten voor introductie.

Exchanges (incoming & outgoing) and international internships

We begrijpen dat er behoefte is aan duidelijkheid over het toestaan van exchanges en internationale stages in het nieuwe studiejaar. Wat daarbij zeer ingewikkeld is, is dat het actuele beeld van de wereld al ontzettend complex en iedere dag anders is. Hoe de wereld er in september uit zal zien, is nog vrijwel niet te voorspellen. We hopen hier in de aankomende periode meer zicht op te krijgen. Daarom wordt een besluit over deze materie niet eerder verwacht dan half mei.

Minoren

Doordat de mogelijkheid om in het buitenland een uitwisseling te doen voor sommige studenten in het water is gevallen, komen er vragen binnen over de inschrijving voor minoren. Hiervoor is binnen de normale procedure ook een tweede inschrijvingsronde (bezemronde) voorzien, dus dat is ook nu het geval. Deze is van 4 mei 8.00 uur t/m 18 mei. Inschrijven kan via Osiris Student. Kijk naar de opleidingssite van je eigen opleiding voor meer informatie over aanbod en procedure.