Aanvraag Werkplaats Sociaal Domein gehonoreerd

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidieaanvraag ter waarde van 555.000 euro gehonoreerd voor de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden.

werkplaats sociaal domein

Met het geld gaat de Werkplaats tot en met 2022 inhoudelijke vraagstukken oppakken rondom de volgende drie thema’s: armoede en schulden, de verbinding tussen gezondheid en sociaal domein en langer thuis wonen.

De Werkplaatsen Sociaal Domein bestaan al ruim 10 jaar en zijn nu actief in 15 regio’s in Nederland. In 2019 is samen met betrokken partners uit de regio de contouren uitgewerkt voor een nieuw programma en zijn de thema’s geformuleerd voor 2020-2022. De komende jaren worden inhoudelijke vraagstukken in leernetwerken opgepakt met zorg- en welzijnsprofessionals, gemeenteambtenaren, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en inwoners. Studenten en docenten vanuit meerdere opleidingen van Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool maken deel uit van deze leernetwerken.

Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden is programmaleider van de Werkplaats. Daarnaast nemen verschillende lectoraten vanuit het kenniscentrum Samen Redzaam van Hogeschool Leiden, en de Lectoraten Urban Ageing en Jeugdhulp in Transformatie van De Haagse Hogeschool deel aan de Werkplaats.