Online lesgeven en toetsen, tijdens én na corona

Opeens ging het allemaal heel snel. Online lesgeven en online toetsen afnemen. De sluiting van De Haagse vanwege corona bleek een uitdaging, maar ook een kans om het onderwijs toekomstgerichter en duurzamer in te richten. “Deze crisis helpt in de omslag van denken over het hoger beroepsonderwijs.”

Online lesgeven Dat de sluiting van De Haagse en daarmee het afstandsonderwijs langer ging duren dan verwacht, werd vrij snel duidelijk voor de onderwijsadviseurs van De Haagse. Het Team Onderwijs ging hard aan de slag. “Hoe kunnen we onze docenten zo goed mogelijk ondersteunen in de vormgeving van digitaal onderwijs?”

Niet hetzelfde

Alle docenten aan De Haagse moesten van de ene op de andere dag op een heel andere wijze hun kennis overdragen aan studenten. “Iedereen probeerde zo goed mogelijk het lesprogramma te volgen”, vertelt Yolande van der Meulen, onderwijsadviseur van SWE. “Maar een online les werkt niet hetzelfde als een klassikale les.”

Spanningsboog

“Wat je vooral mist”, valt Erika Rob, onderwijsadviseur en toetsdeskundige bij, “is de fysieke interactie. In een klas is sprake van groepsdynamiek die er veel minder is bij online lessen.” Concentratie en spanningsboog blijken in de praktijk alleen achter je beeldscherm nu eenmaal lager dan in een klaslokaal. “En dan moet je dus niet een les integraal overnemen met ook nog eens dezelfde tijdsduur.”

Online debat

Zo hoef je bij een online les niet samen de stof door te nemen of opdrachten te maken. Erika: “Een student kan alleen thuis heel goed de leerstof doornemen. Tijdens de online les gaat het dan ook volgens beide adviseurs om een goede kwalitatieve contacttijd. “Denk hierbij aan het stellen van vragen, het geven van feedback, het uitwisselen van gedachten of het organiseren van een online debat.”

Spieken achter je beeldscherm

Natuurlijk is het afnemen van toetsen bij thuisonderwijs fraudegevoelig. Erika: “Spieken wordt wel erg gemakkelijk als je alleen in je kamer met een beeldscherm zonder toezicht een toets mag maken.” Gelukkig zijn er genoeg alternatieve toetsingsmogelijkheden, zoals een online openboektentamen, een mondeling assessment of het maken van een kennisportfolio. “De nadruk hierbij ligt niet alleen op het toetsen van kennis, maar ook op leren en studenten laten zien waar ze in hun ontwikkeling staan. Dit kan net zo zinvol zijn als het afrekenen met een cijfer, voor zowel de student als de docent. De student weet wat hij al kan en wat hij nog te leren heeft; de docent weet welk deel van de leerstof al goed is overgebracht en waar hij of zij nog aandacht aan moet besteden.”

Stroomversnelling

Als onderwijsadviseurs zijn Yolande en Erika al langer bezig met de innovatie in het hoger beroepsonderwijs. Yolande: “Onderdeel van het Team Onderwijs is de Blended Learning Desk waar ook vóór de Coronacrisis druk werd gewerkt aan het begeleiden van Haagse opleidingen bij het combineren van online didactiek en fysiek contactonderwijs. Daarbij kijken we kritisch wat een student zelf thuis kan doen en wat hij op school moet doen. Door het onderwijs echt ‘blended’ te maken wordt winst behaald voor zowel student als docent qua effectiviteit en efficiëntie. Corona bracht dit proces slechts in een stroomversnelling.”

Webinar en workshops

Yolande en Erika hebben inmiddels een mini-webinar over online toetsen verzorgd voor leidinggevenden op De Haagse. Op woensdag 8 juli geven ze een soortgelijk webinar voor alle medewerkers van De Haagse. Daarnaast werkt het Team Onderwijs van de Haagse aan zeven online workshops, onder andere over online didactiek. “Onze boodschap: je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn gespecialiseerde onderwijsadviseurs die kunnen én willen helpen bij de inrichting van afstandsonderwijs.”

Voor ondersteuning kan men zich wenden tot de facultaire onderwijsadviseur, de blended learning desk en de toetsdeskundig onderwijsadviseur (hblend@hhs.nl en toetsen@hhs.nl).