De Haagse participeert in drie nieuwe living labs Medical Delta

De Haagse Hogeschool is een belangrijke partner in drie van de vier nieuwe living labs van Medical Delta. In de living labs werken hogescholen met zorginstellingen en bedrijven aan actuele zorgtechnologische vraagstukken met aandacht voor preventie en zorg dichtbij huis. Denk aan het zo fit mogelijk krijgen en houden van patiënten met kanker of onderzoek naar welke e-health toepassingen ouderen helpen om thuis te revalideren.

Medical Delta living labs foto

Onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk onder één dak

In de living labs worden kansrijke technologische innovaties in reële omgevingen getest met zorgprofessionals en patiënten. Bijzonder aan de opzet is dat lectoren van verschillende disciplines én zorginstellingen samen met bedrijven, eindgebruikers en universiteiten praktijkvragen oppakken. Zo werkt het lectoraat Oncologische Zorg van De Haagse in Medical Delta Living Lab Better In Better Out samen met Hogeschool Rotterdam en praktijkpartner Haaglanden MC. Dit lab richt zich specifiek op de fitheid van patiënten met kanker voorafgaand en tijdens een behandeltraject. Lector Joost van der Sijp: “Het in de best mogelijke conditie brengen van patiënten vóór hun behandeling, of dat chemotherapie is of chirurgie, geeft een aanzienlijke vermindering van complicaties. Daarbij geeft het de patiënt de mogelijkheid een stukje eigen regie te nemen. We zijn blij dat we binnen dit nieuwe lab verder onderzoek naar mogelijkheden en verdere implementatie samen met onze partners en patiënten kunnen uitvoeren.”

Het Medical Delta Living Lab VIT for Life is met name gericht op het met hulp van technologie gezonder krijgen van mensen met een verhoogd risico op leefstijl-gerelateerde gezondheidsklachten. Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van lector Sanne de Vries doet samen met Hogeschool Rotterdam, de Stichting WMOradar en Kinderfysiotherapie Regio Westland praktijkgericht onderzoek. Zij ziet vooral veel voordelen in de directe samenwerking: “Een leven lang vitaal. Dat is wat we met het dit lab beogen. Dit doen we door in te zetten op een gezonde leefstijl en ons vooral te richten op jeugd en volwassenen die al leefstijlgerelateerde gezondheidsklachten hebben. In co-creatie met deze doelgroepen en professionals willen we duurzaam effectieve, gepersonaliseerde en contextafhankelijke, sociaal-technologische innovaties ontwikkelen, evalueren en integreren in hun dagelijks leven.”

Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home richt zich op de ontwikkeling van e-health toepassingen die thuisrevalidatie bij ouderen bevorderen. In dit living lab werken De Haagse Hogeschool, Hogeschool InHolland, Hogeschool Rotterdam en Stichting Omring samen. Jorit Meesters, senior-onderzoeker van het lectoraat Revalidatie, is blij met het nieuwe living lab: “Het lectoraat Revalidatie heeft jarenlange ervaring met innovatieve projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de medisch specialistische revalidatiezorg (MSR). Het lectoraat vertaalt in het nieuwe Living Lab kennis uit de MSR naar diensten, producten en implementatiestrategieën die voor de geriatrische thuisrevalidatie relevant zijn. Daarnaast brengt het lectoraat ervaringen uit eigen Living Labs mee waarin met verschillende stakeholders wordt samengewerkt.”

Impact op zorg en economie

Gertine van der Vliet, directeur en bestuurder van Medical Delta: “De hogescholen zorgen voor een goede borging van de activiteiten. Doordat zorgorganisaties en bedrijven onderdeel worden en praktijkvragen leidend zijn, vinden zorginnovaties sneller hun weg naar de markt. Daarmee dragen de nieuwe living labs bij aan de volksgezondheid, economie en kennisontwikkeling in Zuid-Holland en daarbuiten.”

Bron: Medical Delta