Nieuwe collegevoorzitter Elisabeth Minnemann opent studiejaar 2020-2021 voor De Haagse Hogeschool

De traditionele opening van het hogeschooljaar, maar dan vol vernieuwing. Medewerkers en studenten van De Haagse Hogeschool konden vandaag (donderdag 25 augustus) voor het eerst de formele aftrap van het hogeschooljaar digitaal bijwonen. Voor Dr. Elisabeth Minnemann het eerste evenement als kersvers voorzitter van het College van Bestuur. Zij maakte van de gelegenheid gebruik om zichzelf voor te stellen aan de hogeschoolgemeenschap, en vol enthousiasme haar visie voor het nieuwe jaar te delen.

Elisabeth Minneman bij opening hogeschooljaar 2020-2021 Het oude jaar afsluiten en een nieuw jaar fris beginnen: na de zeer intensieve periode waarin Covid-19 de wereld en het onderwijs ineens op z’n kop zette, waren de medewerkers en studenten van De Haagse daar wel aan toe. Omdat het virus nog steeds rondgaat, werden medewerkers en studenten dit jaar voor het eerst online verwelkomd op de formele opening van het hogeschooljaar. Want het jaar is van start, mét (beperkt) fysiek onderwijs op de locaties van De Haagse. Op 1,5 meter afstand natuurlijk.

Terug & vooruit blikken

Hoewel de opening dus voor het eerst niet in fysieke vorm plaatsvond, was er veel aandacht voor verbinding. Juist in deze tijd is dat een uitdaging, een die de studenten en medewerkers van De Haagse Hogeschool samen aangaan. Dat bleek meer dan duidelijk uit de terugblik op het afgelopen jaar. Collegeleden Rajash Rawal en Hans Camps schetsten samen met een student, een docent en een onderzoeker een beeld van een hogeschool waarvan de studenten en medewerkers een lastige tijd met elkaar te lijf zijn gegaan. Door veel meer opleidingsoverstijgend samen te werken, ideeën en best practices uit te wisselen. Door heel snel te schakelen. En door steeds begrip voor elkaars situatie te hebben.
Opening hogeschooljaar 2020-2021

Collegelid Rajash Rawal blikte in dat kader ook alvast vooruit op het aankomend jaar, waar de vier teaching & learning labs van De Haagse Hogeschool, elk een eigen expertise, haar opleidingen zullen helpen om o.a. blended onderwijs (mix tussen fysieke en online onderwijsvormen), alsook toetsing in al haar vormen verder te ontwikkelen en vernieuwen. Ook keek Rawal naar de ambitie van De Haagse om vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt dichter bij elkaar te helpen brengen met het programma Leven Lang Ontwikkelen. In dit programma ontwikkelt De Haagse samen met het werkveld flexibel modulair onderwijs, dat aansluit bij de situatie van professionals.

Nieuwe voorzitter stelt zich voor

Sinds 15 augustus staat Elisabeth Minnemann aan het roer van De Haagse Hogeschool. De opening van het hogeschooljaar was voor haar dan ook een perfect moment om zichzelf aan de gemeenschap van De Haagse voor te stellen, en haar visie op goed en innovatief onderwijs en op de nabije toekomst te delen.

Minnemann: “Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van studenten is een bijdrage leveren aan de toekomst. Onderwijs, en in het bijzonder het hoger beroepsonderwijs, is één van de belangrijkste emancipatiemotoren van onze samenleving. Studentsucces is meer dan cijfers en diploma’s. Wij helpen onze studenten om hun talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen tot personen die een zinvolle bijdrage aan de wereld kunnen leveren, die impact hebben. Alle studenten. Ongeacht hun achtergrond. Ongeacht hun mogelijkheden en beperkingen.”

Minnemann heeft, net als De Haagse, een zeer internationaal profiel. Als dochter van een Duitse moeder en een Portugese vader die diplomaat was, maar ook door o.a. haar huwelijk met een Nederlandse man en haar jarenlange verblijf in Maleisië heeft zij kunnen ervaren hoe het is om in en met andere culturen samen te werken en leven. “Ik heb zelf ervaren hoe dat je leven kan verrijken. Ik zie het internationale karakter van De Haagse dan ook als een grote verrijking voor het onderwijs.” Met meer dan 140 nationaliteiten die je op de campus tegen kunt komen, met haar negen internationale varianten van opleidingen, maar ook simpelweg door haar aanwezigheid in de internationale stad van Vrede en Recht en de vele samenwerkingsverbanden met internationaal georiënteerde organisaties in binnen en buitenland die dat met zich meebrengt, noemt De Haagse Hogeschool zich de meest internationale hogeschool van Nederland. En het is dat internationale karakter en die diversiteit, alsook de verbondenheid met de regio die De Haagse Hogeschool volgens Minnemann zo uniek maken. “Diversiteit ken ik als een kracht die je maximaal moet benutten. Inzicht in het verschil in perspectieven van verschillende sociale en culturele achtergronden is de beste basis om kritisch te leren denken. En om te oefenen je eigen standpunten te onderzoeken.”

Minnemann wil zich inzetten voor de verdere versterking en samenwerking tussen het onderwijs en het onderzoek van De Haagse, én het werkveld. “Wij kunnen onze kerntaak alleen goed vervullen door onderwijs, onderzoek en het werkveld heel dicht bij elkaar te brengen. Door de dialoog met studenten, medewerkers, bedrijven en internationale relaties te zoeken. Het is cruciaal voor ons om relevant te zijn en te blijven voor het werkveld. Te weten wat de professional van de toekomst nodig heeft en daarop te anticiperen met innovatieve onderwijsprogramma’s. Praktijkgericht onderzoek speelt daarbij ook een belangrijke rol: samen met het bedrijfsleven en sociale organisaties werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.”

Het jaar is geopend

En daarmee was het nieuwe jaar van De Haagse Hogeschool officieel geopend. Helaas zonder borrel na afloop, maar wel vol goede moed voor het aankomend jaar dat ongetwijfeld ook zijn eigen uitdagingen zal brengen. Uitdagingen die de gemeenschap van De Haagse ook weer te lijf zal gaan, met dezelfde veerkracht en doorzettingsvermogen als in het afgelopen jaar.

Als toegift op het formele programma verzorgde professor Sanjay Sarma, Vice-President Open Learning bij MIT, nog een korte lezing. Hij trakteerde zijn toehoorders op zijn visie op de rol van Blended Learning tijdens, maar vooral ook ná Covid-19. Zo zegt hij over de overgang van fysiek naar digitaal onderwijs: “It should not have been this easy.” Deze inspirerende lezing van ongeveer 10 minuten is voor iedereen te bekijken.