De heropening van de samenleving. De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland

Voorkant rapport Heropening van de samenleving

In vervolg op het onderzoek ‘Berichten uit een stille stad’ dat was uitgevoerd in Den Haag en Rotterdam, is nu een vervolgonderzoek gedaan in wederom Den Haag en Rotterdam. En deze keer ook in Amsterdam. “Wat is er sinds april veranderd? Dit is onderzocht met een landelijke steekproef met 20.462 respondenten.”

Het persbericht over dit nieuwe onderzoek alsook het rapport ‘De heropening van de samenleving. De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland’, is hier te lezen.

In de media is aandacht voor de onderzoeksresultaten:

Nieuwe meting in najaar 2020
De situatie rondom COVID-19 is continu aan verandering onderhevig. In het najaar zal daarom opnieuw een meting verricht worden, alsook verdiepend kwalitatief onderzoek. Dit vervolgonderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Naslag: