Start van het nieuwe studiejaar

Het nieuwe jaar is begonnen, en er zijn op alle locaties van De Haagse Hogeschool langzaamaan weer meer medewerkers en nieuwe én terugkerende studenten aanwezig. Wij vinden het ontzettend fijn dat er weer fysieke activiteiten mogelijk zijn, en maken graag zo goed mogelijk gebruik van die ontstane ruimte.

Hoofdgebouw Wel betekent dat dat er weer meer mensen bij elkaar in de buurt zullen zijn. De Haagse vindt het belangrijk dat haar studenten en medewerkers dat zo veilig mogelijk kunnen doen, en heeft daarvoor alle benodigde voorzorgen genomen. Zo zijn op alle locaties looproutes gemaakt, waarvan ook plattegronden beschikbaar zijn. Ook is er uiteraard extra aandacht voor schoonmaak en hygiëne, en wordt iedereen er bij herhaling op gewezen de geldende afspraken o.a. van afstand houden en thuisblijven bij klachten op te volgen. Met o.a. infraroodcamera’s wordt gemeten hoeveel mensen op onze locaties aanwezig zijn, zodat de maximale capaciteit in verband met de 1,5 meter maatregel niet wordt overschreden. Ondanks de capaciteitsbeperking maken wij zo goed mogelijk gebruik van onze gebouwen, met een mix van online en fysieke colleges en werkgroepen, met aandacht voor onze nieuwe eerstejaars, maar ook voor hogerejaars studenten. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, maar zullen ook af en toe naar onze vestigingen komen om les te geven, samen te werken of om elkaar even te zien. Uiteraard op 1,5 meter afstand. 

Dus als je op De Haagse aanwezig moet zijn dan kan dat, en ben je van harte welkom. Er zijn gastheren en -vrouwen aanwezig om je welkom te heten en je te helpen bij vragen of het vinden van je weg. 

Studenten die door Covid-19 of door quarantaine-maatregelen niet deel kunnen nemen aan georganiseerde fysieke onderwijsactiviteiten, kunnen contact opnemen met hun opleiding om een alternatief te bespreken. 

We wensen je een gezond en succesvol hogeschooljaar.

Het College van Bestuur
Elisabeth Minnemann
Hans Camps
Rajash Rawal