Cateleine de Jong ontvangt Comeniusbeurs voor project CarE

Bij de uitreiking van de Comeniusbeurzen 2020 door het Ministerie van OCW viel De Haagse Hogeschool maar liefst viermaal in de prijzen. Cateleine de Jong, lid van de kenniskring van het lectoraat Inclusive Education, ontving een teaching fellows beurs van 50.000 euro voor haar project CarE voor Nederlands-Caraïbische studenten.

Cateleine de Jong

Cateleine de Jong, naast onderzoeker ook docent bij de opleiding Facility Management van De Haagse, maakt zich eigenlijk al jaren zorgen én druk om de hoge studie uitval bij Nederlands-Caribische studenten. “We zien dat ongeveer de helft van de eerstejaars afhaakt, vervolgens haalt ongeveer de helft het tweede jaar niet. Slechts 12,5% verlaat de Haagse met een diploma.”

Eenzaam

Er zijn verschillende oorzaken voor die hoge studie uitval. “Het voornaamste is dat Nederlands-Caraïbische studenten niet makkelijk de aansluiting kunnen vinden. Ze komen van een klein eiland, en dan is Nederland heel groot. Ze spreken anders Nederlands waardoor de communicatie moeilijker is. Tel daarbij op het feit dat ze vaak op zichzelf wonen, in tegenstelling tot de Nederlandse studiegenoten, en hun familie missen. Het is niet verwonderlijk dat gevoelens van eenzaamheid en zelfs depressie regelmatig voorkomen bij deze studenten.”

Eigen community

Cateleine: “Er is al veel onderzoek gedaan naar hoe we deze studenten kunnen helpen. Ik vond dat het tijd was om in actie te komen.” Cateleine bedacht CarE, een project dat bestaande initiatieven verenigt met als doel the sense of belonging (het welbevinden) van Caraïbische studenten te verbeteren. Onderdeel van het project is het opbouwen en ondersteunen van een community waar studenten ervaringen kunnen uitwisselen, hulp kunnen vragen én bieden. Hierbij bouwt Cateleine voort op de pilot die zij vorig jaar begon voor Nederlands-Caraïbische studenten. Studenten die daaraan meededen lieten weten veel aan CarE te hebben gehad. Feedback als “Het is als familie.”, “CarE is mijn backbone” en “Zonder CarE had ik het eerste jaar niet gered” spreekt boekdelen.

Sneeuwbaleffect

De eerste bijeenkomt met 28 kersverse eerstejaars zit er inmiddels op. De community komt om de week bij elkaar, op dinsdag tegen het eind van de middag. Aan de hand van diverse werkvormen wordt ook gemonitord tegen welke problemen de studenten aanlopen en wordt daar eventueel aanbod op ontwikkeld. Ze inventariseren waar behoefte aan is en eventueel worden er externen ingeschakeld. Cateleine hoopt op een sneeuwbaleffect: “Studenten die meededen aan de pilot, zijn ook actief in deze community. Zij kunnen nieuwe eerstejaars helpen met hun ervaringen en oplossingen. Ook alumni die een bijdrage willen leveren aan de community zijn van harte welkom.” Daarnaast werkt Cateleine samen met andere hogescholen en universiteiten. “Zo hopen we alle nieuwe Caribische studenten in Nederland optimaal te ondersteunen, of dat nu een studie bij De Haagse is of een goede begeleiding naar een passende studie elders.”

Comeniusbeurs

Het Comenius Programma helpt onderwijsprofessionals om ideeën voor innovatie van hun opleiding in praktijk te brengen. Hierdoor wordt het hoger onderwijs voortdurend vernieuwd. Bovendien wil het Ministerie van OCW met deze beurzen zorgen voor meer perspectief en afwisseling in de carrière van excellente en inspirerende docenten. Dankzij de Comeniusbeurs kan Cateleine nu 1 dag in de week aan het onderzoek besteden. Zij werkt samen met drie collega docenten van de Haagse, alledrie werkzaam in een andere faculteit en verschillende achtergronden maar veel affiniteit met de Nederlands-Caribische studenten.