Bewegen is het nieuwe normaal

De coronacrisis en met name de lockdown heeft grote impact gehad op onze mentale en fysieke gezondheid. Eenzaamheid onder ouderen nam toe en de jeugd ging nog minder bewegen. Tegelijkertijd is een nieuw besef ontstaan over het belang van positieve gezondheid en een gezonde leefstijl. “Bewegen is het nieuwe normaal.”

runner medical mask

“Covid-19 kwam letterlijk ons kenniscentrum Health Innovation binnen”, vertelt leading lector Sanne de Vries. “Twee van onze lectoren kregen zelf corona en twee andere collega’s, naast lector ook werkzaam in de zorg, werden volledig in hun zorgtaken getrokken.”

Coronakilo’s

Er zijn nog geen officiële cijfers, maar tijdens de lockdown is de eenzaamheid “enorm” toegenomen. “Niet alleen onder ouderen, maar ook bij pubers en jongvolwassenen”, aldus De Vries. Mensen bleven thuis, bewogen over het algemeen minder en aten net wat meer dan normaal. Met als gevolg de alom bekende ‘coronakilo’s’. “En dat terwijl overgewicht een van de belangrijkste risicofactoren is voor een zwaarder en ernstiger verloop van corona”, vult programmacoördinator van het kenniscentrum Bregje Thomassen aan.

Leefstijlpoli’s

Tegelijkertijd is er volgens De Vries in de maatschappij een enorm besef ontstaan voor het belang van gezond zijn en blijven en er een gezonde leefstijl op nahouden. “Al voor corona was er groeiende aandacht voor positieve gezondheid, bijvoorbeeld sneller herstel na een ziekenhuisopname door een gezonde leefstijl. In ziekenhuizen zie je steeds vaker leefstijlpoli’s waar aandacht wordt gevraagd voor gezond eten en bewegen. Corona heeft deze beweging gelukkig enorm versneld. Bewegen moet het nieuwe normaal worden.”

Ondermaatse motoriek

Uit onderzoek vóór de coronacrisis bleek al dat ruim een kwart van de basisschoolleerlingen in ons land een ondermaatse motoriek heeft. “En dat is echt zorgwekkend”, aldus De Vries. “Tijdens de lockdown zag je een tweedeling ontstaan bij kinderen thuis. Terwijl grosso modo de ene helft veel buiten speelde, zat de andere helft thuis voor de buis en deed drie maanden lang weinig tot niets aan sport of beweging. En dat kan funest zijn, want de jeugdjaren zijn hele cruciale momenten voor de motorische ontwikkeling van een kind.”

Eigen gymles ontwerpen

Het kenniscentrum Health Innovation heeft gedurende de lockdown in co-creatie met de TU Delft een ontwerpmodule gelanceerd om thuis het beweeggedrag van kinderen te verbeteren. Met deze online tool kunnen kinderen hun eigen gymles ontwerpen. De sociale waarde van sport werd extra onder de aandacht gebracht in diverse blogs. Goede voorbeelden van anderhalve-meter-maatregelen in de supermarkt en in de openbare ruimte zoals lintjes, tape en kratten werden in kaart gebracht en gedeeld. En op het gebied van eenzaamheid heeft het kenniscentrum samengewerkt met onder andere Games for Health en kinderfysiotherapiepraktijk Westland met de al bestaande website samenspelen.online. Daarmee konden kinderen met hun grootouders spelletjes spelen en beweegactiviteiten doen en onderling contact houden. 

Menselijk aspect

“Het belang van het menselijke aspect van de zorg is door de coronacrisis meer zichtbaar geworden”, aldus Thomassen. “De beelden van ouderen die geen bezoek mochten ontvangen, zorgverleners in ‘maanpakken’ en naasten en familie die nauwelijks afscheid van hun geliefde konden nemen, benadrukken dat zorg verlenen meer is dan een technische handeling.”

Anderhalvemetersamenleving

De coronacrisis bracht kortom een versnelling in ons denken over gezondheid. De Vries: “Corona heeft een bepaald urgentiebesef aangewakkerd om te blijven werken aan sociaal-technologische innovaties ter bevordering van de positieve gezondheid van kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld in het living lab Haags Sportkwartier waar sport als middel wordt ingezet om de sociale cohesie in de wijk te verbeteren. Daarbij ligt de toekomst in onze anderhalvemetersamenleving in blended vormen van sporten en bewegen, dus zowel online als offline.”