Waarom lidmaatschap van de Europese Raad zo interessant is

De Europese Raad is de belangrijkste politieke instelling van de Europese Unie. Rutte, Merkel, Macron en de andere nationale politieke leiders bepalen als leden van deze Europese Raad gezamenlijk de politieke richting van de Europese Unie en nemen de belangrijkste politieke besluiten. Zoals het recente Europese Corona noodfonds van 750 miljard Euro. Maar wat betekent het precies dat de nationale regeringsleiders lid zijn van de Europese Raad? Dr. David Nederlof, docent European Union Law en verbonden aan het lectoraat Changing Role of Europe aan De Haagse Hogeschool, geeft hier antwoord op in zijn gloednieuwe boek Membership of the European Council in a Constitutional and Historical Perspective, dat wordt uitgebracht op 15 september. Op 14 september promoveert Nederlof op het onderliggende onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

Book Membership European Concil

Dubbele rol

Door hun lidmaatschap van de Europese Raad hebben de nationale regeringsleiders een dubbelrol: ze zijn en blijven regeringsleider van hun lidstaat maar zijn daarnaast lid van de instelling die in feite als regering van de Europese Unie kan worden gezien. De nadruk van het boek ligt op deze dubbelrol en hoe een aantal kwesties daardoor beter kan worden begrepen. Waarom lukt het met maar liefst 27 regeringsleiders aan tafel uiteindelijk toch verrassend vaak om overeenstemming te bereiken en politieke besluiten te nemen? Hoe heeft deze dubbelrol de nationale functies van de regeringsleiders versterkt? En wat voor gevolgen heeft dit gehad voor nationale regeringen en ‘gewone’ ministers? 

Constitutioneel en historisch

Het boek bekijkt het lidmaatschap van de Europese Raad vanuit constitutioneel en historisch perspectief. Dit betekent dat met een zeer brede juridische blik wordt gekeken waarbij met name relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen in de praktijk worden besproken. De daarmee samenhangende historische benadering maakt duidelijk dat de relevantie van het lidmaatschap van de Europese Raad al decennia lang bijzonder groot is voor zowel de Unie als de lidstaten.  

Vanuit dit perspectief wordt niet alleen de Europese Raad als instelling behandeld maar wordt ook specifiek aandacht besteed aan een aantal lidstaten: Nederland, België en Duitsland. Hieruit blijkt onder meer dat de dubbelrol van de regeringsleiders in iedere lidstaat weer andere interessante kwesties met zich meebrengt.

Het boek Membership of the European Council in a Constitutional and Historical Perspective (Engelstalig) is beschikbaar via de site van  Europa Law Publishing.