Bijzonder: afstuderen op ‘Smart & Circular’ in samenwerking met TNO

SMITZH

Het verhaal van Sygun en van haar vijf collega-studenten vloeit direct voort uit de stap die De Haagse Hogeschool in 2019 zet. De hogeschool sluit zich dan aan bij SMITZH, de Smart Industry hub van Zuid-Holland. Dit samenwerkingsverband ondersteunt bedrijven in het digitaliseren van hun maakproces. Een van de doelen is om bedrijven niet alleen meer digitaal, maar ook meer circulair te laten werken. De aanname is dat door het gebruik van slimme technologieën, de maakindustrie ook duurzamer kan werken en op deze manier haar ecologische voetafdruk kan verkleinen.

De tool is bedoeld voor bedrijven die de transitie naar een meer circulair business model wel willen maken, maar nog niet weten hoe. Door voorbeelden en geleerde lessen van koplopers op dit gebied te verzamelen, kunnen de bedrijven die deze stap nog moeten zetten beter bepalen hoe ze hun eigen transitie gaan vormgeven.

Binnen de hogeschool heeft het kenniscentrum Digital Operations & Finance een leidende rol in dit onderzoek. Het kenniscentrum brengt Sygun en haar medestudenten in contact met TNO. Zij dagen de studenten uit om het ontwerp van de accelerator tool te ontwikkelen. TNO en het kenniscentrum ontwikkelen op basis van dit ontwerp van de studenten de tool door tot een marktklaar product. Er hangt dus nog al wat van het werk van de studenten af.

Circulair acteren

Als ze aan ‘Smart & Circular’ begint, heeft Sygun al de minor ‘Businessmodellen voor de circulaire economie’ met succes afgerond. “In de circulaire economie sluit je de kringloop door minder schaarse materialen te gebruiken voor een product. Door materialen te gebruiken die beter afbreekbaar zijn en die makkelijk opnieuw te gebruiken zijn. We proberen in de circulaire economie alles zoveel mogelijk binnen de kringloop te houden. Dat betekent een geringere CO2-uitstoot.”

“We hebben in ons onderzoek vooral gekeken naar de slimme maakindustrie, dus de maakindustrie die steeds meer gebruikmaakt van smart technology. Denk daarbij aan Internet of Things, big data, robots, 3D-printers etc. Die technologieën zijn al best wel duurzaam. Hoe kunnen die op een circulaire manier worden gebruikt? Welke waarde voegt dat dan toe?”

“Met een combinatie van big data en slimme, op ICT gebaseerde innovaties kun je onder meer slimmer preventief onderhoud plegen. Daardoor kun je materiaalgebruik reduceren en krijgen machines een langere levensduur. Door Internet of Things in te zetten, kun je materialen beter herbruikbaar maken. Je kunt bovendien de levenscyclus van een product zo inrichten dat het product eigendom van de maker blijft. De maker biedt het de gebruiker als een ‘product as a service’ aan. Het product komt dan altijd weer bij de eigenaar terug. Die blijft verantwoordelijk voor de materialen die in dat product zijn verwerkt en voor het hergebruik ervan.”

Nuttige tool voor bedrijven

Om het project ‘Smart & Circular’ tot een succes te maken, verdelen de studenten de taken. Sygun en enkele andere studenten leggen contact met zes bedrijven  die vooroplopen in circulair acteren waaronder Heerema, Lely en speedgate maker HTC. Ze mogen daar in de keuken kijken door interviews af te nemen en onderzoeken welke geleerde lessen interessant zijn voor andere bedrijven. Andere studenten ontwikkelen intussen de accelerator tool.

“De interviewresultaten hebben we samen verwerkt in de tool. Andere bedrijven kunnen deze tool gebruiken als ze ook circulair willen acteren. Ze vinden daarin hoe anderen het hebben aangepakt, welke technologieën ze kunnen gebruiken, waar ze op moeten letten, welke intrinsieke motivatie belangrijk is en welk netwerk je nodig hebt om circulair te acteren.”

Inmiddels heeft Sygun haar scriptie ingeleverd. Terugkijkend vond zij de samenwerking met vooral TNO erg interessant. “Het was ook voor hen de eerste keer dat zij op deze manier samenwerken met studenten van De Haagse Hogeschool. Met name de dynamiek tussen studenten en onderzoekers was boeiend. De onderzoekers leunden echt op de onderzoeksresultaten van de studenten. Ik ben onderzoek doen heel erg leuk gaan vinden. Gaandeweg het onderzoek leer je zo enorm veel en wil je eigenlijk alleen maar doorgaan.”

De studenten die afstuderen op ‘Smart & Circular’ zijn: Jordi Zoun en Rylan Penza van Finance & Control, Sygun van Arem en Maren Flunkert van European Studies, Tim den Hoedt en Abraham Amadeus Theodorus Xavier van Process & Food Technology. Als docent-onderzoekers namens Digital Operations & Finance zijn Sander Limonard en Jonneke de Koning bij dit onderzoek betrokken.