De grammatica van seks

Convenant1

Iedere afgestudeerde hbo’er heeft in zijn toekomstige werk te maken met seksualiteit en seksuele diversiteit. Studenten aan De Haagse kunnen sinds dit schooljaar de minor Seksualiteit en Diversiteit volgen. “We leren studenten de grammatica van seks.”

Er is volgens hogeschooldocent Mathieu Heemelaar “nog een wereld te winnen” op het gebied van het bespreekbaar maken van seksualiteit en acceptatie van seksuele diversiteit. “Aan de ene kant zien we dat diversiteit in het maatschappelijk debat veel aandacht krijgt, terwijl de acceptatie van de LHBT-gemeenschap nog niet breed gedeeld wordt in de samenleving. Over seksualiteit wordt vaak gezwegen. Dat is een taboe.”

Sexpert
Het bespreekbaar maken van seksualiteit en diversiteit is volgens Heemelaar voor veel opleidingen aan De Haagse relevant. Zo is seksuele vorming en aandacht voor seksuele diversiteit een verplicht onderdeel van het primair onderwijs. Pabo-studenten kunnen zich met de minor ontwikkelen tot ‘sexpert’ en in hun toekomstige baan als leerkracht leerlingen en collega’s wegwijs maken in seksualiteit en diversiteit. Maar ook voor veel andere studenten is de minor belangrijk voor hun toekomstige baan. Heemelaar: “Neem de opleidingen in de gezondheidszorg. Er is een aangetoond verband tussen seksuele gezondheid en algemene gezondheid. Of de opleiding Social Work. Vooral als je met jongeren werkt, moet je openhartig over seks en diversiteit kunnen praten."

Ontspannen
Gedurende een half jaar kunnen alle voltijdsstudenten de minor volgen. “Studenten leren op een ontspannen manier over seks en seksualiteit te praten. Ze krijgen een vaardigheidstraining in het geven van seksuele vorming en het praten over eenvoudige, seksuele problemen. Eigenlijk leren de studenten de grammatica van seks”, aldus Heemelaar.

Genderneutraal praten
En die grammatica beheersen veel studenten nog niet. Sandra van Halm Braam, derdejaars student Pabo aan De Haagse, volgt momenteel de minor. “Ik heb vrienden uit de LHBT-gemeenschap en ik dacht dat ik de taal van diversiteit goed sprak. Maar tijdens de minor leerde ik echt genderneutraal te praten. Dan spreek je bijvoorbeeld niet over je man of je vrouw, maar over je partner. De woorden die je gebruikt, kunnen onbedoeld een negatief effect hebben op de acceptatie van LHBT’ers. Dat heeft mijn ogen wel geopend.”

Homoseksuele scheidsrechter
Projecten van de minor richten zich dan ook op de sociale acceptatie van LHBT’ers. Een van de partners is de John Blankenstein Foundation. Blankenstein was de eerste openlijke homoseksuele scheidsrechter. Heemelaar: “Hij is een voorbeeld hoe je vanzelfsprekend en openhartig met je seksuele gerichtheid om kunt gaan. Helaas is dat in de sport niet vanzelfsprekend. Er zijn zogenaamd geen homoseksuele profvoetballers in Nederland, terwijl die er natuurlijk wel zijn.”

Seksueel burgerschap
Als student aan De Haagse Hogeschool word je opgeleid als wereldburger. Wat Heemelaar betreft valt seksueel burgerschap daar ook onder. “We zijn de eerste hogeschool in Nederland die deze minor aanbiedt. En dat is hard nodig. Er is veel seksueel grensoverschrijdend gedrag in onze samenleving. Discriminatie, achterstelling en geweld nemen toe in plaats van af. Dat tij moet gekeerd worden.”