Kunstmatige intelligentie in Zuid-Holland - AI Hub

shutterstock_1039097026 In de regio Zuid-Holland wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘AI-hub Zuid-Holland’. Deze netwerkorganisatie vormt een uithangbord en aanspreekpunt voor bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland die willen werken met Artificiële Intelligentie (AI).

Een van de zwaartepunten hiervan is de nauwe samenwerking tussen de Zuid-Hollandse kennisinstellingen (WO, HBO, TNO) en publieke en private organisaties op het gebied van geïntegreerde AI-kennisontwikkeling en innovatie. Daarnaast richt de hub zich op het versnellen van innovatie rond AI en ‘dataficatie’ in Zuid-Holland. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het ondersteunen en vormgeven van sterke toepassingsgebieden van AI zoals vrede, recht en veiligheid; haven en maritiem; energie en duurzaamheid; gezondheid en zorg; en technische industrie. De Haagse Hogeschool is een van de partners in deze ontwikkeling.

Voor meer informatie:  https://www.innovationquarter.nl/innovationquarter-start-met-partners-ai-hub-zuid-holland/