Gemeente Zoetermeer, De Haagse Hogeschool, CIV Smart Technology en mboRijnland ondertekenen intentieoverkomst nauwere samenwerking hybride onderwijs

Op gepaste afstand, maar (wél) met de intentie om nauwer samen te werken, ondertekenden, de gemeente Zoetermeer, De Haagse Hogeschool, het CIV Smart Technology en mboRijnland vandaag de intentieverklaring: samenwerken aan innovatief onderwijs. De partners leggen hiermee de ambitie vast om de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven verder uit te bouwen en hiermee het lerend regionaal netwerk te versterken.

Foto ondertekening intentieverklaring samenwerken aan hybride onderwijs Innovatief onderwijs “Het onderwijs in Zoetermeer plukt al de vruchten van de jarenlange samenwerking” zegt Wethouder Jan Iedema (Onderwijs & Economie): “Het leidde al tot hoogwaardig IT-onderwijs en tot veel innovatieve projecten, zoals: Living Lab Palenstein Aardgasvrij en experimenteerhuis Zoetermeer. Maar dit is pas het begin. We willen het hybride leren in regionale fieldlabs, zoals de MKB digiwerkplaats, verder stimuleren, waarbij de potentie van het DIF ten volle wordt benut als ‘playground for digital innovators’.”  
 
Het unieke aan deze samenwerking is dat alle onderwijsniveaus meedoen en waar nodig samenwerken, vertelt Rajash Rawal van De Haagse Hogeschool: “Door goede samenwerking tussen onderwijsinstellingen optimaliseren we de doorlopende leerlijnen. Zo dragen wij allemaal bij aan een leven lang ontwikkelen voor scholieren, studenten en werkenden uit onze regio.”  
 
Jan van Laake, programmadirecteur CIV Smart Technology juicht de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven toe: “Innovaties in het onderwijs op het gebied van Smart Technology maken studenten ondernemender. Zo bouwen we gezamenlijk aan een lerend regionaal netwerk dat de arbeidsmarktregio overstijgt.” 
 
Otto Jelsma, Voorzitter College van Bestuur mboRijnland: “Samenwerken in een technohub maakt het vak techniek niet alleen interessanter, maar zorgt er ook voor dat vakmanschap centraal blijft staan. Voor de steeds kritischer wordende student is het van belang om een opleiding te volgen die goed aansluit op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.” 
 

Samen aan de slag

De komende tijd werken alle partners verdere plannen uit. Met het tekenen van deze intentieverklaring geven de partners aan met elkaar een samenwerkingsagenda op te stellen waarbij het hybride leren de vorm is van innovatief onderwijs.