Aanscherping van maatregelen binnen De Haagse Hogeschool

Vanmorgen, woensdag 14-10, heeft het Crisis Management Team (CMT) van De Haagse Hogeschool overlegd wat de persconferentie van minister-president Rutte en minister de Jonge en de daar aangekondigde maatregelen voor impact hebben op onze hogeschool.

Hoofdvestiging De Haagse Hogeschool Allereerst willen wij benadrukken hoe wij blij zijn dat er tot op heden geen verder ingrijpende maatregelen zijn afgekondigd voor het onderwijs. Al is deze beperkt, wij hechten veel waarde aan de bestaande ruimte voor fysieke onderwijsactiviteiten. Dat er in het hoger onderwijs, ook bij De Haagse, wel individuele gevallen voorkomen maar deze vrijwel nooit leiden tot verdere uitbraken, zegt veel over hoe de genomen maatregelen en onze inrichting bijdragen aan een veilige omgeving. Dat maakt ook dat voor enkele van de gisteren aangekondigde maatregelen het hoger onderwijs nog steeds als uitzondering wordt gezien. 

Die vrijheid kunnen wij alleen behouden als wij die ook blijven verdienen. Door ons aan de geldende regels te houden. Door afstand te houden. Door onze handen te wassen. Door in onze ellenboog te niezen. Door thuis te blijven als we klachten vertonen of in contact zijn geweest met een positief getest iemand. En, sinds deze persconferentie duidelijk, door het dragen van een mondkapje in de algemene ruimtes van de hogeschool.

Mondkapjes 

Er komt een mondkapjesplicht in alle publieke ruimtes, kondigde minister-president Rutte aan. Dat geldt natuurlijk ook voor De Haagse, en daar willen we niet mee wachten. Waar tot op heden het ging om een advies, komt er dus een verplichting tot het dragen van een mondkapje in de gebouwen van De Haagse. De enige uitzonderingen hierop zijn klaslokalen en werkplekken (tenzij anders aangegeven), waar het niet verplicht zal zijn, maar het uiteraard wel mag. 

Vergeet dus alsjeblieft niet een mondkapje mee te nemen als je op De Haagse moet zijn, want zonder ben je helaas niet meer welkom binnen onze de gebouwen. 

Thuiswerken

Om verder ‘on campus’ onderwijs te kunnen geven is de uitvoering van de roosters cruciaal. Taken die op de hogeschool uitgevoerd moeten worden om fysiek en online onderwijs mogelijk te maken, vereisen dat er medewerkers naar de hogeschool komen. Wélke medewerkers dit zijn en hoe zij dit veilig kunnen doen, bepaal je zoals altijd in goed overleg binnen het team en met je leidinggevende. 

Uitzonderingen

Voor een aantal van de door de regering aangekondigde maatregelen geldt dat het (hoger) onderwijs een uitzonderingspositie kent. 
Sportonderwijs wordt geschaard onder praktijkonderwijs, en mag dus doorgaan. 
  • Reizen met het OV mag nog steeds, omdat het geven en volgen van onderwijs wordt gezien als noodzakelijke activiteit. Heb je andere manieren om naar De Haagse te komen? Dan kan het verstandig zijn daar gebruik van te maken.
  • Diplomeringen en P-uitreikingen mogen nog steeds doorgaan zoals gepland.
  • Alle andere evenementen waren al digitaal gemaakt, ofwel afgezegd of uitgesteld. 
Houd je aan de regels. Neem je verantwoordelijkheid. Als medewerker, maar zeker ook als student. Als wij signalen horen dat er nog met regelmaat wordt gefeest, onder andere in studentenhuisvesting nabij de hogeschool, is dat moeilijk te rijmen met de situatie waar wij nu in zitten. Hoe moeilijk het ook is, en iedereen snapt dat het dat is, alleen door ons te houden aan de maatregelen kunnen we weer terug naar een ‘normale’ situatie, een waar dit virus niet zo’n grote stempel drukt op ons dagelijks leven.    

Namens het CMT

Elisabeth Minnemann
Hans Camps
Rajash Rawal

Alle wijzigingen naar aanleiding van de laatste berichtgeving zijn doorgevoerd in het protocol en in de Q&A.