Nieuwe formulering van geldende mondkapjesplicht, toegang tot hoofdgebouw beperkt en uitgesteld NBSA: dit is de update van 13 November 2020

Hoofdvestiging De Haagse Hogeschool

Hoofdgebouw tijdelijk alleen toegankelijk voor eigen medewerkers en studenten 

Vanaf aankomende maandag 16 november zal het hoofdgebouw van De Haagse Hogeschool tijdelijk alleen toegankelijk zijn voor studenten en medewerkers van De Haagse Hogeschool. Bij de hoofdingang wordt iedereen gevraagd om een collegekaart of medewerkerspas te laten zien.  
Aanleiding voor deze maatregel zijn de toenemende signalen van agressief gedrag bij het aanspreken op en handhaving van de geldende maatregelen in onze gebouwen. Daarbij blijkt bij een deel van de incidenten de aangesprokene geen student of medewerker van de hogeschool te zijn. Om een veilige omgeving voor onze medewerkers en studenten te kunnen garanderen, is besloten de vestiging dan ook alleen voor hen toegankelijk te maken. Deze maatregel geldt in ieder geval voor de duur van 3 weken.  Draag een mondkapje als je je verplaatst door de hogeschool. Houd anderhalve meter afstand van elkaar. Mocht je per ongeluk vergeten je aan deze en andere geldende maatregelen binnen de hogeschool te houden, kan je daar op aangesproken worden. Gedraag je dan zoals je dat van een student of medewerker van De Haagse mag verwachten, met respect voor elkaar.  

Mondkapjesplicht 

Het eerder geformuleerde besluit van het Crisis Management Team tot directe invoering van een mondkapjesplicht binnen de gebouwen van de hogeschool heeft in de praktijk hier en daar tot interpretatieverschillen geleid en is daarom verder uitgewerkt. 

De invulling van de mondkapjesplicht wordt: 

 Een mondkapje moet alleen gedragen worden als men zich verplaatst in de gebouwen van De Haagse Hogeschool, dan wel verblijft in verplaatsingsruimten. Bijvoorbeeld in de gangen, bij het binnengaan en verlaten van lokalen, bij de liften, in kantines en in wachtrijen. Als de plaats van bestemming bereikt is, kan het mondkapje afgezet worden. De onderwijsruimten, collegezalen, studieplekken en kantoorruimtes zijn volgens de veiligheidsprotocollen ingericht, hier kan goed anderhalve meter afstand gehouden worden. Wie uit eigen beweging tijdens het onderwijs een mondkapje wil dragen, blijft daarin echter vrij. 

Ter formele afronding van de besluitvorming wordt deze formulering opgenomen in de “Gedragsregels en Ordemaatregelen” waarvoor de Hogeschoolraad om instemming is gevraagd. Vooruitlopend hierop wordt deze lijn alvast aangehouden. 

NBSA 2020-2021 

Het Bindend Studie Advies dat de eerstejaarsstudenten van dit collegejaar 2020 – 2021 normaal aan het einde van dit collegejaar zouden ontvangen, wordt uitgesteld naar het tweede studiejaar. Dit heeft het ministerie van OCW in overleg met de Vereniging Hogescholen opgenomen in het Servicedocument Hoger Onderwijs dat eerder deze week is verschenen. Op deze manier krijgen die studenten die door de pandemie meer moeite hebben om binnen een jaar de benodigde studiepunten te behalen de tijd om wel aan deze voorwaarde te voldoen en zo studievertraging of -uitval te voorkomen.  

In het afgelopen collegejaar gold deze zelfde regeling voor de toenmalige eerstejaars studenten. De invulling zal ook gelijk zijn aan die regeling van het afgelopen jaar.