Voor de eerste keer een Masterclass verzorgd door ons kenniscentrum!

Op maandag 7 december 2020 heeft de masterclass Verantwoorde rebellie & verantwoord toezicht: governance bij collectieve woonvormen voor ouderen plaatsgevonden. Aan deze masterclass namen ruim 90 toezichthouders vanuit zowel zorgorganisaties als woningcorporaties deel. Deze masterclass is georganiseerd door de HHS, samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Masterclass Katja

In deze online masterclass kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat is verantwoorde rebellie? Hoe kan je hier als toezichthouder gebruik van maken bij het realiseren van doelstellingen?

  • Hoe kunnen rebelse bestuurders bijdragen aan het oprichten van nieuwe woonvormen voor ouderen? Hoe kan een organisatie door rebellie inspringen op innovatie, en voorzien in de behoeften en wensen van de zeer diverse groep ouderen?

  • Hoe ga je als toezichthouder om met belemmeringen die ervaren worden in de governance bij het stichten en besturen van innovatieve woonvormen?

  • Welke rol heb je als toezichthouder op het vlak van advisering, als sparring-partner en bij het meebepalen van een strategie?

De masterclass is onderdeel het SIA-RAAK Mkb- project Naar verantwoorde Rebellie (www.verantwoorderebellie.nl) dat gefinancieerd is door Regieorgaan SIA. Tijdens de masterclass zijn de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd en gevalideerd. Tijdens een break-out sessie werden praktijkcases besproken. De break-out-sessies werden geleid door verschillende medewerkers van de HHS, de EUR en een aantal consoriumpartners.

Het project Naar Verantwoorde Rebellie is een samenwerking tussen de kenniscentra Health Innovation (lector Urban Ageing Joost van Hoof) en GUTs (lector Grootstedelijke Ontwikkelingen Katja Rusinovic) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Marianne van Bochove). Verschillende maatschappelijke en mkb-partners zijn als consortiumparner aan het onderzoek verbonden. De bevindingen van de toezichthouders die deelnamen aan de masterclass worden verwerkt in een handreiking over verantwoorde rebellie die eind 2021 gereed is.

Eind maart vindt de tweede masterclass plaats. Het thema van deze masterclass is governance van collectieve woonvormen voor ouderen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van de masterclass of zelf een masterclass willen organiseren, neem dan contact op met Katja Rusinovic (k.m.rusinovic@hhs.nl) of Joost van Hoof (j.vanhoof@hhs.nl).