Lessen uit de eerste golf

De coronapandemie grijpt weer om zich heen. Welke gevolgen heeft dat voor het uitvoeren van onderzoek en het aanvragen van subsidie? Met een terugblik naar de eerste golf, kunnen we lessen trekken voor de tweede golf. “De lockdown bood een kans adaptiever te werken.”

subsidies

“Begin dit jaar zijn vanuit het regieorgaan SIA vier projecten in het kader van RAAK Publiek goedgekeurd. Deze zouden medio april van start gaan. Maar in maart brak de pandemie echt door. Veel projecten waarvoor subsidie was toegekend kwamen in de uitvoering in de problemen. Ineens bleek dat alle plannen een stuk moeilijker waren om te realiseren”, vertelt subsidieadviseur Laurent Willemsen van de subsidiedesk.

Andere boeg

RAAK Publiek projecten richten zich op de publieke sector. Een van de projecten was ‘Circulaire Bedrijfsvoering’ waarbij studenten bij een aantal organisaties onderzoek zouden doen naar afvalstromen om deze te verduurzamen. “Maar”, vervolgt Laurent, “door de lockdown konden studenten er niet naartoe. De projectleider moest het compleet over een andere boeg gooien.”

Startblokken

“Gelukkig toont de subsidieverstrekker begrip voor de situatie”, aldus Laurent. Zo mag elk project vier maanden langer over het project doen, een zogeheten budgetneutrale verlenging. “Een RAAK-project heeft normaal gesproken een looptijd van maximaal 24 maanden, nu is dat 28 maanden. Dat is fijn en mooi. Maar uitstel is natuurlijk niet gewenst. De studenten staan klaar in de startblokken.”

Best smooth

Ook voor Rufus Fraanje, hoofddocent Mechatronica en senior onderzoeker bij Smart Sensor Systems, was het in maart “snel schakelen’. “Wij ontwerpen, realiseren en testen in fysieke labfaciliteiten en hebben werkplekken voor experimenten. Door de lockdown konden studenten van de ene op de andere dag niet meer op school komen. In een weekend tijd zijn we volledig digitaal gaan werken. Met Microsoft Teams ging dat best smooth.”

Kans

“Voor onze studenten hadden we eerder al vastgesteld dat het belangrijk is dat zij adaptief moeten zijn, dus snel kunnen inspelen op nieuwe veranderingen”, vervolgt Rufus. “De coronacrisis met alle drama van dien, gaf tegelijkertijd een kans voor studenten om adaptiever te leren werken.

Digital twin

Om studenten toch door te kunnen laten werken aan hun onderzoeksproject heeft Rufus samen met zijn collega’s en studenten een digital twin ontwikkeld, een digitale kopie van het systeem in het lab. “De bouwstenen hiervoor uit het open-source Robot Operating Systeem gebruikten we al voor de aansturing van fysieke robots, maar lenen zich ook goed voor virtualisatie. Het leuke is dat je dit stap voor stap steeds realistischer kan maken. De ontwikkeling van de digital twin is door de lockdown in een stroomversnelling gekomen. Dat is een goed neveneffect. Deze vorm van simulatie doet opgang in het bedrijfsleven. In ons curriculum is al veel aandacht voor modellering en virtualisatie en wordt nu in ontwerpprojecten meer benut.”

Herijking

Door de coronacrisis ontstaan ook nieuwe onderzoekkansen. Zo heeft het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling onder leiding van lector Katja Rusinovic succesvol een subsidieaanvraag gedaan. In het onderzoekproject ‘Tweede golf’ worden de maatschappelijke gevolgen van de Covid-crisis onderzocht. Laurent: “Door de pandemie maken we een pas op de plaats, een herijking. Met het praktijkonderzoek op De Haagse kunnen we nu echt de relevantie van onderzoek voor de praktijk laten zien.”