Berichtgeving n.a.v. persconferentie 14 december

Corona_Update14-12_NL

Op maandagavond 14 december heeft minister-president Rutte een verdere lockdown aangekondigd, met consequenties voor het hoger onderwijs. De betreffende maatregelen gaan in op woensdag 16 december.

De opties voor het geven van onderwijs op onze campus worden weer teruggebracht naar de situatie van juni, wat betekent dat er alleen afstandsonderwijs gegeven mag worden, met een uitzondering voor toetsing en examinering, praktijkonderwijs en onderwijs aan kwetsbare groepen. Voor alle andere vormen van onderwijs geldt dat er, voor zover dat niet al gebeurd was, een alternatief moet komen die geen fysieke aanwezigheid vraagt. Om zowel onze studenten als onze medewerkers zoveel mogelijk rust en stabiliteit te bieden, heeft De Haagse Hogeschool besloten haar onderwijs hoe dan ook tot het eind van het eerste semester, dus tot 8 februari 2021, op deze wijze in te richten.

Praktisch betekent dit dat alle fysieke lessen die vanaf aanstaande woensdagochtend gepland waren en die niet onder de noemer praktijkonderwijs vallen, niet op onze campus door kunnen gaan. Wat dit per individueel vak betekent, wordt door de opleiding bepaald en gecommuniceerd. Toetsen en praktijklessen gaan door volgens planning.

Vanaf woensdag komen studenten dus alleen naar onze locaties als er praktijklessen zijn ingeroosterd, of als een toets fysiek wordt aangeboden. Er kan per die datum ook geen gebruik meer worden gemaakt van de algemene studieplekken op onze locaties, alleen nog van de studieplekken in onze bibliotheek in het hoofdgebouw, en alleen op basis van reservering. Het aantal studieplekken dat wij daar aan kunnen bieden is beperkt, dus we vragen onze studenten alleen gebruik te maken van deze mogelijkheid als het echt noodzakelijk is.

De sportfaciliteiten (buiten het sportonderwijs) die nog beschikbaar waren op de hogeschool worden per direct gesloten, tot in ieder geval 19 januari.

We beseffen ons dat deze lockdown, na al bijna 9 maanden leven met Covid-19 maatregelen, voor al onze studenten en medewerkers opnieuw een zware tegenslag is. Iedereen heeft hard gewerkt onder uitdagende omstandigheden, en velen van jullie hebben ook in de privésfeer het een en ander te verduren gehad. Daarom vragen we je: heb oog voor elkaar, zorg een beetje voor elkaar, en blijf gezond. Alleen samen komen we door deze uitzonderlijke periode heen.

Alle informatie over de impact van Corona op onze organisatie kun je tot slot vinden op onze speciale Corona-pagina's.

Namens het Crisis Management Team

Elisabeth Minnemann