‘Een interessant dilemma’ Studenten doen onderzoek naar vuurwerkgebruik

Het is bijna oudejaarsavond. Veel gebruikers van vuurwerk hebben legaal of illegaal hun bestelling geplaatst. Hulpverleners bereiden zich voor op weer een zware jaarwisseling. Oudejaarsavond is een traditioneel hoogtepunt dat steeds meer verwordt tot een dag en nacht van gesanctioneerde chaos. Binnen de opleiding Safety and Security Management Studies van De Haagse Hogeschool deden internationale studenten onderzoek naar vuurwerkgebruik in het FireWorks-project. Ze geven enkele interessante aanbevelingen.

new-years-eve

Het idee van het project kwam van de uit Polen afkomstige docent Anna Matczak. Zij geeft les in criminologie, maar is ook betrokken bij andere cursussen en projecten. FireWorks is het project dat ze zelf heeft vormgegeven.

Ervaring in Berlijn

“We wilden studenten laten nadenken over een probleem dat diep in de samenleving is verankerd. Ik had het idee te onderzoeken hoe vuurwerk in Nederland wordt gebruikt of misbruikt. Dat idee was geënt op een eigen ervaring in Berlijn. Ik was daar als toerist op oudejaarsavond. Dat heeft mij behoorlijk geschokt. Eigenlijk was ik doodsbang vanwege het vuurwerkgebruik daar. Toen ik naar Nederland verhuisde, vertelden mijn collega's me dat ik mij hier op een soortgelijke ervaring moest voorbereiden. Dus ik dacht: misschien kunnen we studenten vragen welke aspecten er aan het vuurwerkgebruik zitten. Vanuit een aantal perspectieven kunnen ze daarop reflecteren. Dat kon het perspectief van de openbare orde zijn, de hulpdiensten, vuurwerkbeleid, het bedrijfsleven of milieu en dierenwelzijn.”

Een aantal perspectieven

Het meest favoriete perspectief was de openbare orde. Een groep studenten, onder leiding van Ricardo Marques da Foz Bulhão, vond dat het interessantste gezichtspunt vanwege alle negatieve berichten over het vuurwerk in Nederland. Dillon Ashmore: “In mijn groep zaten Nederlanders die zelf vuurwerk gebruikten. Sommige studenten uit andere landen zien oudejaarsavond vooral als een paar interessante dagen van gesanctioneerde chaos. Ze begrijpen niet hoe mensen hiermee weg kunnen komen. "

Floor de Kievit was teamleider van een groep Nederlandse studenten. “Wij waren al bekend met de ongeregeldheden en de verschillende meningen over gebruik of misbruik van vuurwerk. We wilden weten wat de hulpdiensten erover zouden zeggen." En de groep van teamleider Adair Donata onderzocht het gebruik van vuurwerk vanuit een heel ander perspectief: dat van de verkopers. Iedere groep studenten kwam aan het einde van het project met een lijvig verslag van hun onderzoek.

Erg trots

Anna: “De studenten moesten hun eigen literatuur verzamelen, hun interviewvragen ontwerpen voor zowel de gewone vuurwerkgebruikers als de experts. Ze moesten geïnterviewden selecteren, de interviews afnemen en uitwerken. En het moeilijkste: ze moesten de input op een systematische manier analyseren. Dat is al lastig voor gevestigde onderzoekers met veel ervaring. De werkdruk was dan ook behoorlijk zwaar. Ik ben trots op mijn studenten en op de aanbevelingen die ze geven op basis van hun onderzoek. "

Langzaam uitsterven

De meest interessante aanbeveling van de groep studenten onder leiding van Adair Donata is de introductie van droneshows. Adair: “De drone vliegt omhoog en geeft een lichtshow. Het is hetzelfde gevoel van vuurwerk, maar zonder de knallen. Je hebt een soortgelijke sensatie als bij vuurwerk, maar dan met veel minder geluid en luchtvervuiling. Dat kan een interessant alternatief zijn voor de toekomst. "

Ricardo: “De aanbeveling van mijn groep is om verstandig om te gaan met een gewoonte die langzaam uitsterft. Steeds meer mensen staan sceptisch tegen consumentenvuurwerk. Dus maak mooie alternatieven zoals de droneshow of een groot vuurwerkspektakel per stad. Combineer dat met een campagne op social media en met meer handhaving op illegale import en gebruik van vuurwerk. Misschien sterft de trend wat sneller uit, omdat de alternatieven al gecreëerd zijn. Maar dan hebben we het wel over een periode van tientallen jaren." Dillon: "Ik ook dat er tijd nodig is om dit probleem op te lossen. Het is een oude zegswijze dat er drie generaties nodig zijn om een perceptie te veranderen."

Commercials on YouTube

"Onze aanbeveling is gericht op het onderwijs", zegt Floor de Kievit. “In het verleden waren er commercials op televisie over de gevaren van vuurwerk. Breng die commercials terug. Niet alleen op tv, ook op YouTube. Nodig experts uit op de scholen om te praten over hun ervaringen. Zo’n expert kan ook een slachtoffer zijn van onveilig vuurwerk, maar ook iemand van de hulpdiensten. "

Het gebruik van vuurwerk in Nederland is een interessant dilemma om te observeren, vindt Anna Matczak. “Aan de ene kant heb je sterke meningen van experts die elkaar soms tegenspreken. Aan de andere kant heb je de notie van cultuur, ritueel en traditie. Dat los je niet zomaar op. Maar door er kwalitatief onderzoek naar te doen, kun je wel de verschillende standpunten onderzoeken. Kun je ervoor zorgen dat mensen een beter begrip van elkaar hebben. En misschien vind je wel een soort van compromis. "