Voor opleidingen van een hoge kwaliteit is kennis van de juiste definities onmisbaar

De Haagse Hogeschool wil de connectie tussen professionals en studenten verder versterken. Dit doet de onderwijsinstelling onder meer met een nieuw opleidingsprogramma over BIM en digitalisering in de bouw, gericht op beide groepen. Stephan van Berkel, docent aan de hogeschool en betrokken bij de ontwikkeling van het opleidingsprogramma: “Het Professional Certification Foundation programma van buildingSMART sluit hier goed bij aan en wordt dan ook onderdeel van ons opleidingsprogramma. Daarnaast is De Haagse Hogeschool ook sponsor van het buildingSMART programma en zitten we in de raad van advies. Dit houdt in dat we meedenken over de Nederlandse invulling en inhoud van het programma.”

Building Smart Stephan vervolgt: “We merken dat een deel van het bedrijfsleven heel voortvarend bezig is met BIM en digitalisering, terwijl een ander deel achterblijft. Vaak zijn dit de wat kleinere bedrijven die minder ruimte hebben in budgetten, maar er zit ook een flink verschil in hoe ver verschillende sectoren zijn. Hierop richt ons opleidingsprogramma zich. We willen deelnemers bijbrengen dat BIM meer is dan 3d-modelleren. Het gaat over een slimme manier van informatie structureren, organiseren en delen, zodat jij én andere partijen efficiënter kunnen werken. Ons programma leert je methodes hiervoor.”

De juiste definities

Het Professional Certification Foundation programma past goed bij de ambities van De Haagse Hogeschool. “Onlangs studeerde een student van mij af op het meten van BIM maturity”, vertelt Stephan. “Hij concludeerde dat je tot aan doctoraalschriften aan toe geen concessies hierover kunt vinden en dat er verschillende definities worden gebruikt. Dat moet anders. Als niet duidelijk is wat ‘goed zijn in BIM’ betekent of wat een BIM-adviseur doet, heeft zo’n claim of titel weinig betekenis en is het lastig om de kwaliteit te borgen en met elkaar te communiceren. En daar is BIM juist voor bedoeld. Als hogeschool willen wij aantoonbaar goede mensen afleveren. Een juiste kennis van definities is daarbij onmisbaar. Het buildingSMART Foundation programma geeft hier invulling aan.”

Open markt met openBIM

Met het aanbieden van het Professional Certification Foundation programma geeft de hogeschool ook invulling aan de vraag vanuit de markt om openBIM te blijven doceren. “Wereldwijd zijn softwarepartijen aan zet. Zij zijn erop gericht om met één platform en één fabrikant invulling te geven aan BIM. Dat gaat zover dat in de Verenigde Staten zelfs bepaalde software wordt voorgeschreven bij het uitvoeren van bouwprojecten voor de overheid. In Europa is dit door mededingingsautoriteiten zoals het NMa gelukkig niet mogelijk, maar ook hier wordt veel bepaald door één partij. Door samen te werken met buildingSMART, met openBIM, willen wij de markt open houden.”
Bijdragen aan een internationale standaard
Het feit dat het Professional Certification programma internationaal is, past goed bij de ambities van De Haagse Hogeschool. “Wereldburgerschap is één van de speerpunten van onze hogeschool”, zegt Stephan. “Van alle sectoren in het bedrijfsleven is de bouw één van de minst internationale. Terwijl er weldegelijk bedrijven zijn die internationaal werken – bijvoorbeeld BAM, Volker en Arcadis. Binnen én buiten Nederland is het belangrijk dat partijen een taal vinden om met elkaar samen te werken. Dit – de standaard van buildingSMART - is de taal die internationaal wordt geaccepteerd. Wij willen hier dan ook graag aan bijdragen.”

Raad van advies

Als sponsor van het Professional Certification programma zit De Haagse Hogeschool in de raad van advies. “Wij vinden het ontzettend belangrijk om hier deel van uit te maken”, vertelt Stephan. “Waar andere partijen de diepte in gaan, hebben wij een overview. Als hogeschool hebben wij een brede scope op het bedrijfsleven. Hier zien we soms nog een te beperkt beeld van BIM: voornamelijk gericht op 3d-modellen. We willen benadrukken dat de doelstelling van BIM is om in de gehele bouwcyclus beter samen te werken. Met onze plaats in de raad van advies willen we er bovendien voor waken dat de nadruk te veel komt te liggen op bouwkunde. BIM is bijvoorbeeld ook van groot belang voor facilitymanagers en urban miners. Zij maken nog te weinig gebruik van de meerwaarde van BIM.”

buildingSMART Benelux is nog op zoek naar sponsoren, waarbij je met het sponsorpakket Zilver en Goud ook toetreedt tot de raad van advies. “Een diverse raad van advies, met verschillende grote en kleine partijen, is essentieel. Om een volledig beeld te krijgen, is het tenslotte belangrijk om iets van elke kant te beschouwen. Ik wil anderen daarom oproepen om ook aan te sluiten bij het adviesorgaan. Zo zorgen we samen voor een opleidingsprogramma waar de hele bouwsector achter staat.”