Update 21-01: Impact Avondklok op De Haagse Hogeschool

Zojuist is bekend geworden dat de avondklok die minister president Rutte gisteren al aangekondigde, deze zaterdag in zal gaan. Hij zal gelden tussen 21.00 tot 04.30 uur, en in ieder geval in de periode tot 9 februari. Op deze maatregel wordt voor het onderwijs één uitzondering gemaakt: toetsing in de avonden mag doorgaan.

Van al onze studenten en medewerkers die geen toets hoeven (mogelijk) te maken, wordt dus verwacht dat zij voor 21.00 uur op hun definitieve plek van bestemming voor die dag zijn. Studenten die een toets moeten maken, en medewerkers die een toets moeten begeleiden, mogen wel reizen binnen de avondklokuren, maar moeten middels een eigen verklaring én een verklaring van de hogeschool kunnen aantonen dat voor hen een uitzondering geldt. Meer informatie over deze verklaringen en hoe ze te verkrijgen, zie de update onder dit bericht.

Voor de fysieke praktijklessen die na 19.00 uur zouden doorlopen, wordt een alternatief gezocht, hetzij door het te verzetten, hetzij door alsnog een online-oplossing te bieden. De best passende oplossing zal per opleiding of vak anders zijn, het is dus aan de opleidingen om hier verdere informatie over te geven.

Voor de zelfstudieplekken in de bibliotheek geldt dat het avondblok komt te vervallen. De bibliotheek zal in deze periode vanaf zes uur gesloten zijn.

Al is dit weer een onvoorziene hobbel in de weg, we moeten er met elkaar nog even de moed in houden. Ook deze uitdaging worden wij samen de baas.

Namens het CMT,

Elisabeth Minnemann, Hans Camps en Rajash Rawal
______________________________________________ 

Update 22-01: Uitzondering tentamens voor avondklok

Zoals eerder aangekondigd, geldt er op de avondklok die vanaf zaterdag geldt voor het onderwijs een uitzondering: Toetsing die in de avond gepland is, mag door gaan.

Dat betekent dat studenten die in de avond een tentamen moeten maken, en medewerkers die ter plekke nodig zijn om dat mogelijk te maken, zich ook na 21.00 uur nog over straat mogen bewegen. Maar dat mag uiteraard niet zomaar.

Studenten

Voor studenten geldt dat als je door een tentamen nog na 21.00 uur moet reizen, je de volgende vier dingen moet kunnen laten zien:

1)      Jouw persoonlijke verklaring avondklok. Deze vind je op de site van de Rijksoverheid. Download hem, vul hem in en sla ‘m op. LET OP: voor iedere reis heb je een nieuwe persoonlijke verklaring nodig.

2)      Bewijs dat je student van De Haagse Hogeschool bent: je studentenpas. Je vindt je studentenpas in de studentenapp van De Haagse

3)     Bewijs van je inschrijving voor het tentamen (maak vooraf een screenshot van je rooster in Osiris waar dit zichtbaar is)

4)     Een e-mail-bewijs per tentamen. Je ontvangt deze e-mails voorafgaand aan ieder tentamen vanuit jouw faculteitsbureau.

Medewerkers

Medewerkers die na 21.00 uur nog moeten reizen, hebben naast een ingevulde persoonlijke verklaring avondklok ook een werkgeversverklaring nodig. Deze werkgeversverklaringen kunnen via het HRM servicepunt worden aangevraagd. Hiervoor is wel schriftelijke of telefonische toestemming van de direct leidinggevende vereist.