The Challenge: je kunt niet mooier starten met een opleiding

Wie aan de opleiding HBO-ICT begint, heeft uiteenlopende verwachtingen. The Challenge is voor pas beginnende studenten een leuke manier om direct het brede HBO-ICT-werkveld te verkennen en om meer inzicht te krijgen in de opleiding. Samen met de studenten Youssra Ezzahi en Chris Golemi laat coördinator en docent Mirabai Vosteen zien hoe uitdagend dit project van 20 weken is, waarin we ICT koppelen aan maatschappelijke uitdagingen. Door veel samen te doen, ontwikkelen de studenten gelijk ook een stukje sociale binding. Lees hier meer over The Challenge.

Starten met The Challenge

Studenten HBO-ICT kunnen na het eerste semester kiezen uit vijf differentiaties. Daarmee richten zij zich op dat deel van het brede werkveld dat bij hen past. In de afstudeerfase kunnen zij nog verder inzoomen op wat ze leuk vinden. Al dat moois begint met The Challenge. Dat is: een halfjaar landen op de hogeschool, daar integreren, verbindingen leggen en een realistisch beeld krijgen van wat je later als ICT’er te wachten staat. 

The Challenge aangaan

Mirabai Vosteen is een van de coördinatoren van The Challenge. “Een student kan de opleiding HBO-ICT beginnen in Den Haag, Zoetermeer of Delft. Ieder doet dat op dezelfde manier: door de uitdaging aan te gaan om met een volstrekt nieuwe ICT-oplossing bij te dragen aan een betere wereld. We hebben The Challenge gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) – door de Verenigde Naties in 2015 vastgesteld – die in 2030 een einde moeten hebben gemaakt aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Dat hebben we bewust gedaan, omdat ICT een belangrijke rol speelt bij de bestrijding van deze problemen.”

Sprints van 3 weken

Voordat ze met de echte Challenge in het diepe springen, beginnen de eerstejaars met een minichallenge. Mirabai: “We nemen ze dan nog heel gestructureerd mee in de wereld van de ICT. Na drie weken moeten ze per groep een nieuwe ICT-oplossing gaan bedenken. Welk probleem zouden de studenten – kijkend naar de SDG’s – willen aanpakken? Daarbij begeleiden we hen intensief. The Challenge is agile opgebouwd. De studenten ontwikkelen per groep hun oplossing in sprints van steeds 3 weken. Aan het einde van week 2 krijgen ze feedback om nog een stap verder te komen. Aan het einde van elke sprint krijgen zij feedback op de presentatie van hun resultaten tot dan toe.”

Excelleren in creatief proces

Door The Challenge aan te gaan, bereiden de studenten zich niet alleen voor op de keuze voor een differentiatie. Mirabai: “Ze krijgen ook de ruimte om in een creatief proces te excelleren. Ze gaan de verbinding zien tussen de HBO-ICT-vakken én ze krijgen goed zicht op de opleiding als geheel. Bovendien leveren ze aan het einde van The Challenge een door henzelf ontwikkeld product dat écht werkt.”

Armbandje voor festivals

Eerstejaarsstudent Chris Golemi zit in december 2020 – midden in coronatijd – in sprint 5 van The Challenge. Met zijn groep studenten ontwikkelt hij een armbandje, dat je kunt dragen op een festival. “Het geeft aan wanneer anderen dichter bij je komen dan anderhalve meter. Een van ons is designer. Hij heeft al een ontwerp voor het armbandje gemaakt. Nu zijn we druk bezig met de softwareontwikkeling. Met als doel dat festivals op een veilige, gezonde manier weer kunnen worden georganiseerd. Aan het einde van The Challenge moeten we een prototype klaar hebben.” 

Jaloers op eerstejaars

Derdejaarsstudent Youssra Ezzahi heeft gekozen voor de differentiatie Software Engineering. Zij is best jaloers op Chris: “Toen ik aan de opleiding begon, hoorde ik dat er het jaar daarop een grote challenge zou komen. Een project van 20 weken waarin alle aspecten van HBO-ICT zouden worden gecombineerd in één groot vraagstuk dat de eerstejaars moesten oplossen. Vorig jaar heb ik gezien welke geweldige dingen eerstejaars hebben gecreëerd. Zo krijg je de kans om te leren communiceren met elkaar en om te groeien in je persoonlijke ontwikkeling. Ik denk zeker dat The Challenge studenten helpt om zich beter te oriënteren op de rest van de opleiding.” 

Ieder een eigen rol

Chris Golemi beaamt dat helemaal. “We oriënteren ons al werkend op de vakken. We werken in teamverband, net als later in een bedrijf. Sinds de derde of vierde sprint hebben we elk een eigen rol gekregen. Iedereen neemt nu een taak op zich waar hij goed in is. Ik weet inmiddels welke HBO-ICT-kant ik het leukste vind. Dat is zonder twijfel Information Security Management.” 

Passie voor ICT

Beantwoordt The Challenge aan zijn doel? Mirabai zegt daar – net als Youssra en Chris – volmondig ja op. “De studenten leren van elkaar. De een legt dingen aan de ander uit. Om dat te kunnen doen, moet die ene alles geleerd hebben. Er ontstaat passie voor de ICT-oplossing die ze samen maken. Om ervoor te zorgen dat die oplossingen ook écht gezien worden, werken we samen met studenten van de faculteit Business, Finance & Marketing. Onze studenten pitchen hun ICT-oplossing straks voor hen en zij zetten het product vervolgens in de markt, als project binnen hun eigen opleiding. Daar word ik heel blij van.” 

Meer weten?

https://www.youtube.com/watch?v=fWnahAvI2r8

https://thechallenge-hboict.nl/