Onderwijs speelt een sleutelrol in een circulaire economie: Een gesprek met Mark Rutte

Veva Uwamarogie, een vierdejaarsstudente Facility Management aan De Haagse, was op 1 februari de keynotespreekster op de Nationale Conferentie Circulaire Economie. In het afsluitende discussiepanel sprak ze met Premier Mark Rutte, Staatssecretaris Stientje van Veldhoven en twee andere jongeren: Werner Schouten (voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging) en Elzelinde van Doleweerd, de oprichter van Upprinting Food.

in gesprek met Mark Rutte Veva liep stage bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) waar ze de milieugevolgen van wegwerp- en herbruikbare bekertjes tijdens hun levensduur bestudeerde. Haar onderzoek was onderdeel van een groter onderzoeksproject over Circular Facility Management tussen DJI, FM Haaglanden en De Haagse dat een bijdrage wil leveren aan het verminderen van restafval en het gebruik van grondstoffen. Dit project loopt tot september 2022 en is belangrijk in het verwezenlijken van de nationale doelstellingen van 35% minder restafval, 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030 en 100% duurzame aanbestedingen. Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn.

Veva vroeg de premier hoe kinderen al op jonge leeftijd over de circulaire economie kunnen leren zodat kinderen en jongeren weten wat er op het spel staat en kunnen besluiten om actie te ondernemen. Rutte antwoordde dat kennis macht is, dus hoe eerder we mensen leren wat er gedaan moet worden om onze circulaire doelstellingen te bereiken, hoe beter ze hieraan kunnen bijdragen. De staatssecretaris voegde toe dat als kinderen ermee opgroeien, ze het normaal zullen vinden om thuis gerecyclede producten te gebruiken. Rutte zei ook dat de principes van de circulaire economie onderdeel zouden moeten zijn van elk curriculum. Daarnaast kunnen studenten stage lopen of hun eigen bedrijf oprichten om de circulaire economie te bevorderen.

Eerder op de dag, in een gesprek met Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven, kondigde Bas van den Berg, onderzoeker aan De Haagse, de nationale hackathon voor de circulaire economie aan. Bezoekers zijn welkom om mee te doen aan de finale van dit evenement op vrijdag 5 februari en kunnen zich inschrijven via deze link.

De paneldiscussie met Veva is terug te zien via deze link (vanaf minuut 1:32:00):

Kijk hier voor meer informatie over het onderzoeksproject Circular Facility Management.