Warmetruiendag: vrolijkste klimaatactie nu ook op De Haagse Hogeschool

Welke warme trui ga jíj dragen op 5 februari? Als je van plan bent om dan naar De Haagse te gaan, zul je hem nodig hebben. Want op deze nationale Warmetruiendag 2021 gaat de verwarming in alle locaties van De Haagse 1 graad lager. Steeds meer Nederlanders melden zich jaarlijks aan voor deze dag. De Haagse doet voor de eerste keer mee. Gerard Willemse, teamleider Beheer en Onderhoud, is degene die de kachel wat zal ‘knijpen’. “Dit initiatief past goed bij alles wat we al doen aan duurzaam beheer en onderhoud.”

cirkel_met_banner_tekst_en_trui_open-705x611

De Warmetruiendag – de vrolijkste én grootste klimaatactie van Nederland – is opgezet door het Klimaatverbond Nederland, om mensen ervan te overtuigen dat iedereen persoonlijk impact kan hebben op het klimaat. Samen kunnen we heel veel bereiken. Met een warme trui aan en de verwarming 1 graadje lager stoten we die dag 6 procent minder CO2 uit en besparen we hetzelfde percentage op energie. Doen we dat als Nederlanders samen, dan kunnen we op die ene dag het energiejaarverbruik van 3 Waddeneilanden besparen. Je weet dus waarvoor je die morgen voor je kleerkast gaat staan om de trui te pakken die jou extra warmte geeft. Op school én thuis. Want ook al werk je die dag vanuit huis, ook dáár staat de thermostaat op 5 februari natuurlijk een graadje lager.

Windmolen op zee

Laten we even dik onderstrepen dat zo’n actie helemaal past binnen het duurzaamheidsbeleid van De Haagse Hogeschool. Gerard Willemse: “Over dat beleid bestaat nog te veel onwetendheid. In de duurzaamheidslijstjes van de Nederlandse hogescholen staan we steeds bij de bovenste 4. Maar als je naar de jongste NSE kijkt, scoren we op dit punt niet zo best. Blijkbaar hebben veel studenten de indruk dat wij als hogeschool weinig doen op dit vlak. Het is waar dat we de schooldaken niet hebben vol gelegd met zonnepanelen. Dat er geen windmolens rond onze locaties staan. Maar we hebben heel veel duurzaamheidswinst behaald met bijvoorbeeld de vervanging van de verlichting door ledlampen en met de vervanging van de oude luchtbehandelingskasten door moderne, zeer duurzame alternatieven. We kopen per jaar zo veel groene stroom in, dat een windmolen ergens in de Noordzee als het ware alleen voor De Haagse kan draaien. Alleen zijn deze dingen nog te weinig bekend. Dus als de Warmetruiendag het gesprek hierover op gang kan brengen, juich ik dat toe.”

‘Met de nieuwe luchtbehandelingskasten halen we 70 procent warmte terug;
met de oude slechts 35 procent’

– Gerard Willemse

Het lichtknopje bij de deur

De Haagse regelt de klimaatbeheersing centraal. Gerard: “Dat is een mooie ontwikkeling, maar wél eentje met een kanttekening. Medewerkers en studenten denken al heel gauw dat zij de verwarming niet lager hoeven te zetten en het licht niet uit hoeven te doen als ze als laatsten het lokaal uit lopen. Die neiging zie je vooral in grote gebouwen. Daar denkt men dat de verlichting automatisch uit gaat. Maar zo werkt het niet. Je kunt nog altijd zelf de thermostaatknop van de verwarming bedienen. In ieder lokaal vind je nog steeds een lichtknopje bij de deur en vaak een ventilatieschuif bij het raam.”
Als dat zo is, kan iemand dan ook op 5 februari zelf de verwarming hoger zetten? Gerard: “Ja, dat kan. Maar die dag zal dat weinig effect hebben. Want we regelen centraal, dat de aanvoertemperatuur van de verwarming dan minder hoog is. Ook al zet je de thermostaatknop op 5, het zal ongeveer 1 graad koeler zijn dan anders.”

Luchtig gekleed in hartje winter?

Heeft Gerard zelf een favoriete trui die hij die dag zal aandoen? “Zeker, een trui van lamswol. Die kriebelt niet en geeft een enorm goed draagcomfort. Ook als het in een ruimte wat warmer wordt. Een echt natuurproduct.”
Voor Gerard is het maar een klein stapje van zijn lamswollen trui naar de trias energetica, die hij als leidraad gebruikt bij het beheer en onderhoud van de gebouwen. “Als het koud is buiten, doe je zelf ook eerst een warme trui aan. Daarna ga je met energie jezelf verwarmen. Dat is de trias energetica: eerst isoleren, daarna de verwarming daarop afstellen. Niet andersom. Zo ook in onze gebouwen: je beperkt eerst de energievraag door isolatie. In tweede instantie kijk je hoeveel energie je dan nog nodig hebt om het gebouw te verwarmen: bijvoorbeeld door groene stroom te gebruiken. Als laatste vang je de piekmomenten van extreme kou op met fossiele energiebronnen.” Kortom, het druist tegen de trias energetica in wanneer iemand in hartje winter heel ’s zomers gekleed naar school komt.“

‘Door de conventionele verlichting te vervangen door ledverlichting en door van de Laan van Poot te verhuizen naar de Sportcampus, hebben we in totaal 9,3 terajoule bespaard. Net zoveel als 807 huishoudens in een heel jaar aan stroom gebruiken’

– Gerard Willemse

Koude vingers en veel fun

Als teamleider Beheer en Onderhoud managet Gerard één project dat heel breed is – verduurzaming van alle gebouwen van de school – en dat heel lang duurt. “Ik ontwikkel nu naar aanleiding van het klimaatakkoord in Parijs al een routekaart naar een portfolio van energieneutrale gebouwen in 2050, of zoveel eerder als onze ambitie ligt. In dat jaar moeten volgens het klimaatakkoord alle gebouwen – dus ook die van De Haagse – zo goed als energieneutraal zijn. Op onze nieuwe locaties – Sportcampus Zuiderpark en locatie Delft – zijn we daarin al ver gevorderd. Delft is ontworpen met meer de vraag hoe we het gebouw in de zomer koel houden dan in de winter warm, zo’n hoge isolatiewaarde heeft die locatie. Voor het hoofdgebouw – onze oudste locatie – kijken we in nauw overleg met adviseurs hoe we ook dat enorme pand in 2040 bijna energieneutraal krijgen. Dan zijn er 2 opties: we gaan meer doen met onze warmte- en koudeopslag óf we vormen met de buren een smart grid, een netwerk waarin we energie – warmte en koude – gaan uitwisselen.” Dit onderzoeken we in nauwe samenwerking met gemeente Den Haag.

De Warmetruiendag levert behalve misschien wat koude vingers op 5 februari ook veel fun op. Er zullen dan de gekste of prachtigste truien te zien zijn. Klimaatverandering? Duurzaamheid? Daar kunnen we zélf wat aan doen. Wil iemand meer weten over de trias energetica op De Haagse, dan moet die persoon bij Gerard Willemse aankloppen. Hij wil er graag van alles over vertellen. “Duurzaamheid is helemaal in de planvorming ingebakken, maar vraagt wel een gedegen voorbereiding. Daarom die routekaart.”