Website Kennis Maken Den Haag gelanceerd

Lancering_website_kennismakendenhaag

Op 21 januari 2021 lanceerde de Haagse wethouder van Onderwijs, Hilbert Bredemeijer de website www.kennismakendenhaag.nl. De site geeft een overzicht van projecten - van stadsontwikkeling tot duurzaamheid – met de mogelijkheid te filteren op datum en wijk. Ook is er een overzicht van projecten waarvoor samenwerkingspartners gezocht worden. Zo werkt de website als een matchmaking tool die de samenwerking tussen studenten, docenten, onderzoekers en instellingen bevordert. 

Video 

Voor de lancering van de website kennismakendenhaag.nl maakten studenten van De Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden een video met o.a. wethouder Bredemeijer (Onderwijs), Evelien van den Brink (Kenniswerkplaats In Productie) en Nynke Burgers, docent-onderzoeker bij het lectoraat Impact of Sport van het kenniscentrum Health Innovation. 

Over Kennis Maken Den Haag 

In Kennis Maken Den Haag werken de gemeente Den Haag, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de Universiteit Leiden – Campus Den Haag sinds 2020 samen aan nieuwe, concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de stad door inzet van studenten, docenten en onderzoekers. Dit gebeurt veelal in stadslabs mét bewoners, ondernemers, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen in de diverse stadsdelen. De samenwerking zorgt voor kennisdeling, talentontwikkeling, ontmoeting, versterking van bewonersinspraak én verbetering van het onderwijs. Kennis Maken Den Haag hoort bij de landelijke City Deal Kennis Maken. 

Meer informatie www.kennismakendenhaag.nl