Politieke partijen tellen stappen!

Bewegen is – zeker in deze tijd – van groot belang voor onze gezondheid. Politici hebben hierbij een voorbeeldfunctie vinden De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Ambition by Sport Foundation. Wij hebben daarom Tweede Kamerleden uitgedaagd om in de komende weken, naar aanloop van de verkiezingen, hun stappen te gaan tellen. Kamerleden van acht politieke partijen doen mee met dit initiatief. De uitkomsten van de eerste telweek zijn bekend: SP, CDA en 50+ gaan aan de leiding!

stappenteller

Deze Tweede Kamerleden tellen in februari en in maart een week lang hun stappen. In de eerste telweek heeft Maurits Von Martels (CDA tot nu toe de meeste stappen gezet: gemiddeld bijna 30.000 per dag! Als we kijken naar de gemiddelden per partij, dan gaat de SP aan de leiding. De deelnemende SP-Kamerleden zetten per dag gemiddeld een kleine 20.000 stappen. De resultaten van alle partijen staan hieronder. Begin maart is er weer een telweek.

De eerste politieke stappenbarometer:

stappenbarometer

Het aantal deelnemende Kamerleden wisselt per partij. Ook doen nog niet alle Kamerleden van deelnemende partijen mee. Daarom worden alleen de gemiddelden per politieke partij weergegeven. De initiatiefnemers verwachten dat de komende weken nog meer Kamerleden mee gaan doen. In het bijzonder worden Kamerleden uitgenodigd die gemiddeld minder stappen per dag zetten, en die aan de meest gangbare beweegnorm van 10.000 stappen per dag willen komen.

Geen woorden maar daden

In veel verkiezingsprogramma’s wordt het belang van gezond gedrag en bewegen benadrukt. Juist bij  dit onderwerp gaat het echter niet alleen om woorden, maar om daden. Het is daarom heel mooi dat deze Kamerleden laten zien bewegen serieus te nemen door deel te nemen aan dit initiatief om stappen te tellen.

Met de COVID-19 maatregelen zitten wij teveel stil

Bewegen verhoogt de kwaliteit van leven en vermindert de kans op veel chronische aandoeningen. Zeker aandoeningen die verbandhouden met overgewicht. Denk hierbij aan diabetes en hart- en vaatziekten. Vooral in deze tijd, nu mensen meer stilzitten vanwege de genomen maatregelen in het kader van COVID-19, is bewegen van groot belang. Bewegen is daarnaast ook leuk, en je voelt je beter als je fysiek actief bent geweest. Het hoeft daarbij niet perse te gaan om intensief sporten, een wandeling is ook beweging. Helaas beweegt meer dan de helft van onze bevolking te weinig. Daar is dus nog een wereld te winnen! Het is niet voor niets dat bewegen door onze overheid wordt gestimuleerd.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers Hogeschool Rotterdam (lectoraat De Gezonde Wijk) en De Haagse Hogeschool (lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving) maken deel uit van Vitale Delta, een groot samenwerkingsverband van hogescholen. Zij maken zich hard voor een actieve leefstijl en een vitale bevolking door praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Dit initiatief is genomen in samenwerking met Ambition by Sport Foundation (een stichting die zich richt op het bevorderen van gezonde leefstijl).