Kieswijzer voor studenten

De Tweede Kamerverkiezingen zijn in aantocht. Maar wat willen politieke partijen eigenlijk met het bindend studieadvies? Hoe gaan ze het tekort aan studentenwoningen verhelpen? En moet er weer een basisbeurs komen? Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) biedt hulp met een kieswijzer speciaal voor studenten.

Stemmen_graphic

Op de kieswijzer studentikeus is een overzicht te vinden van alle thema’s die juist voor studenten belangrijk zijn. “Wij worden opgeleid om later dit land voort te brengen, dan moet je wel kritisch zijn hoe die toekomst eruitziet”, aldus Yoery Hemelop, student HBO ICT en vicevoorzitter van de Hogeschoolraad.

Hordeloop

De kieswijzer van het ISO is een hordeloop langs de gehele studententijd; na elke sprong staat vermeld hoe politieke partijen over dat onderwerp denken. Studenten beginnen bij hordes als ‘studiekeuze’ en ‘toelating en selectie’, en eindigen voor de finish bij de impact van een opgelopen studieschuld, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een hypotheek.

Stemhokje

Want welke politieke partij je straks aankruist in het stemhokje, jouw keus heeft een directe invloed op je studietijd. En politieke partijen hebben vaak uiteenlopende standpunten over tal van studentenonderwerpen. Denk aan de hoogte van je studiefinanciering, je huisvesting, het bindend studieadvies en het afbetalen of kwijtschelden van je studieschuld.

Coronatijd

“Zeker in coronatijd is het lastig om informatie te krijgen over de standpunten van politieke partijen”, zegt Yoery. “Normaal gaan politieke partijen stad en land af, zeker in Den Haag als stad van de politiek. Nu zit iedereen thuis en is afhankelijk van televisie of internet. Studentikeus helpt studenten zo goed mogelijk geïnformeerd te raken over de standpunten van alle politieke partijen.”

Jouw toekomt!

Yoery heeft al lang een hoge interesse in de politiek. “De keuzes die politici maken bepalen wat er met je land gebeurt. Ik vind het belangrijk dat je als student kritisch bent op politieke beslissingen, want is het wel jouw toekomst.” Zijn politieke betrokkenheid gaat niet op voor de meeste van zijn medestudenten. “In de aanloop naar verkiezingen merk ik wel enige interesse bij mijn vrienden en medestudenten. Maar normaal gesproken is de politiek voor de meesten wel een ver-van-hun-bed-show.”

Studiefinanciering

Tweedejaarsstudent Dave van Kessel voelt zich daardoor wel aangesproken. “Ik volg wel actualiteiten op de televisie en de NOS op mijn telefoon, maar ik ben niet supergoed geïnformeerd. Aan de andere kant vind ik het onderwerp studiefinanciering wel erg belangrijk. Ik ga dus wel stemmen, en denk dat de kieswijzer Studentikeus mij kan helpen bij mijn uiteindelijke keuze.”

Studentenwoningen

Ook tweedejaarsstudent Jelle Krupe gaat stemmen voor de komende verkiezingen. “Ik woon zelf nog bij mijn ouders thuis, omdat er zo weinig aanbod is van huurwoningen voor studenten. Ik kies daarom een partij die zich daarvoor gaat inzetten.”

Kieswijzer

Bekijk nu welke politieke partij jouw voorkeur heeft en ga hier naar de kieswijzer Studentikeus.