Onderzoek naar de impact van corona in Mariahoeve: De maatschappelijke gevolgen in beeld

Hoe gaan de bewoners van Mariahoeve om met de coronamaatregelen? Wat zijn de belangrijkste veranderingen als gevolg van corona, zowel in het werk en privé, maar ook voor de leefbaarheid? Deze en andere vragen stonden centraal in het onderzoek van Katja Rusinovic, lector Grootstedelijke Ontwikkelingen aan De Haagse Hogeschool, naar de maatschappelijke gevolgen van corona in de Haagse wijk Mariahoeve. Gister werd het rapport aan wethouder Saskia Bruines overhandigd.

Mariahoeve rapport

Het onderzoek brengt een diffuus beeld naar voren. Enerzijds zorgt de pandemie voor veel zorgen. Zo ontstaan er door corona onder meer nieuwe groepen die in armoede (dreigen te) raken, ouderen en jongeren kampen met gevoelens van eenzaamheid en kinderen dreigen taalachterstanden op te lopen. Anderzijds zien inwoners en professionals werkzaam in Mariahoeve ook positieve effecten van de crisis. Men heeft meer oog voor elkaar en sinds de crisis zijn er veel maatschappelijke initiatieven opgezet om kwetsbare buurtgenoten te ondersteunen.

Het rapport ‘Impact corona in Mariahoeve - De maatschappelijke gevolgen in beeld’ is samengesteld op basis van verschillende portretten, verhalen van bewoners en professionals uit Mariahoeve. Aan het woord komen wijkbewoners, vrijwilligers, professionals in de zorg, onderwijs en welzijn. Maar ook de wijkagent, over de veranderingen die corona voor haar en in haar werk en in de buurt teweeg hebben gebracht. ‘Er zijn in de afgelopen maanden verschillende onderzoeken verschenen over de impact van corona waaronder ‘Berichten uit een stille stad’ over de impact van corona in Den Haag en een onlangs verschenen rapport ‘De Verdeelde Samenleving’. Dit onderzoek laat het verhaal achter deze cijfers zien,’ zegt Katja Rusinovic.

De inzichten uit het onderzoek worden gebruikt als input voor de wijkagenda om de sociale en fysieke leefbaarheid in Mariahoeve te verbeteren. Lees hier het rapport ‘Impact corona in Mariahoeve - De maatschappelijke gevolgen in beeld’.

Eerder onderzoek

Eerder dit jaar was Katja Rusinovic al betrokken bij een grootschalig surveyonderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van COVID-19, in samenwerking met De Haagse Hogeschool en o.a. de Erasmus Universiteit Rotterdam, VU/Kieskompas, en de gemeente Den Haag en Rotterdam. Dit onderzoek, heeft vooralsnog geresulteerd in een aantal onderzoeksrapporten waaronder ‘Berichten uit een stille stad’ over de impact van corona in Den Haag en een onlangs verschenen rapport ‘De Verdeelde Samenleving’. Het onderzoek laat zien dat de gevolgen van COVID-19 vooral groot zijn voor ‘traditioneel’ kwetsbare groepen (lager opgeleiden, ouderen, mensen met een gering inkomen en gering sociaal netwerk), maar ook voor ‘nieuwe’ kwetsbare groepen (mensen met een tijdelijke baan en zzp’ers, onder wie veel jongeren), zie ook www.impactcorona.nl.

In de media

"De onnoemelijk grote getallen van de coronacrisis krijgen een gezicht in Mariahoeve", AD, 27-03-2021