Schatzoeken naar data

Het opslaan van data wordt steeds goedkoper. Bedrijven en overheden verzamelen dan ook steeds meer data. Deze datarevolutie heeft ingrijpende gevolgen voor onze samenleving.

lampros-sbs

Het vermogen van datamodellering, data-analyse en artificial intelligence (AI) om innovatie te genereren in bedrijven, organisaties en grotere sociale systemen biedt een veelbelovende toekomst”, aldus prof. dr. Lampros Stergioulas, sinds 20 januari 2020 Lector Data Science aan de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer van De Haagse.

Gereedschapskist

Datascience is volgens Lampros “een soort schatzoeken naar data. Je hoopt uit heel veel data een algoritme te ontdekken. Kennis die verscholen is en die je op het eerste gezicht er niet uithaalt, kun je met computerkracht boven water te krijgen. Computers worden niet moe en kunnen in tegenstelling tot de mens langdurig, structureel en stelselmatig naar heel veel data kijken en patronen ontdekken die je met het blote oog niet ziet. Het is net een gereedschapskist vol oneindige mogelijkheden.”

Berg data

Het lectoraat Data Science wil met praktijkgericht onderzoek datascience en artificial intelligence inzetten om een positieve impact op de samenleving te hebben, zowel op lokaal en regionaal als op Europees en internationaal niveau. Met methoden, algoritmes, technologieën en tools kunnen patronen in de berg data ontdekt worden waarmee voorspellingen gedaan kunnen worden en oplossingen gevonden voor uiteenlopende vraagstukken.

Onderzoekslijnen

En die vraagstukken zijn zo breed dat het vrijwel alle beleidsthema’s raakt. Zo kan datascience gebruikt worden om de participatie van burgers in de samenleving te vergroten, de transitie naar duurzame energie te versnellen en de besluitvorming over het bestrijden van de coronapandemie effectiever te maken. Het lectoraat richt zich op 3 onderzoekslijnen:

  1. Healthcare
  2. Social innovation
  3. Educational analytics

Schoudergewricht

In het kader van de eerste onderzoekslijn onderzoekt het lectoraat samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de bewegelijkheid van een schouder om tot een betere diagnose bij schoudercomplicaties te komen. Lampros: “Het schoudergewricht is een van de meest complexe gewrichten. Nu maakt een arts met röntgenfoto’s de diagnose. Met datascience kunnen uit heel veel bewegingen een algoritme of een model gevonden worden, waarmee de patiënt uiteindelijk sneller en beter geholpen kan worden.”

Samenwerking met ontwikkelingslanden

Het lectoraat werkt ook samen een partner in Pakistan. In het onderzoek wordt gekeken of er een relatie is tussen de bereidheid om een vaccin tegen corona te nemen en de informatie die de doelgroep hierover heeft ontvangen. Met een app wordt uiteenlopende data verzameld over de redenen waarom iemand zich niet laat vaccineren en hoe zij informatie hebben ontvangen over vaccinaties. De bevindingen worden meegenomen om een publiekscampagne op te stellen.

Studentensucces

De mogelijkheden van datascience worden binnen de derde onderzoekslijn van het lectoraat ook ingezet voor De Haagse. Met data van studenten wordt in kaart gebracht welk type student welke moeilijkheden tegen kan komen in zijn of haar studie. Nu wordt er vooral gekeken hoe een student presteert in het propedeusejaar, en niet naar de vooropleiding. “Uit onze analyse kan bijvoorbeeld blijken dat bepaalde studenten moeite hebben met bepaalde vakken vanuit hun vooropleiding. Daar zou je dan met de groepssamenstelling in het eerste jaar al rekening mee kunnen houden. Dat bevordert het studentensucces hier op De Haagse.”

Revolutie

“Datascience is een onvermijdelijke revolutie die veel vooruitgang kan betekenen en ongekende kansen voor de samenleving en het bedrijfsleven biedt. Het gaat veel beroepen in de toekomst raken. Wij nodigen graag alle opleidingen van De Haagse uit voor ons kennismakingsevent”, aldus Lampros.