Onderzoeksprojecten GovernanceLAB Regionale sturingsnetwerken in het onderwijs

Henno Theisens, lector Public Governance bij Kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Connected

Prof.dr. Sietske Waslanderprof.dr. Edith Hooge en dr. Henno Theisens doen onderzoek naar regionale sturingsnetwerken. Dat zijn netwerken van organisaties die met elkaar samenwerken om oplossingen te zoeken die verder reiken dan hun eigen invloed. Onderwijsinstellingen participeren volop in die netwerken. 

Regionale sturingsnetwerken roepen ook veel vragen op. Te beginnen bij de vraag: wat is ‘de regio’ eigenlijk? Zit de crux in het schaalniveau, ergens tussen landelijk en lokaal? Of gaat het vooral om nabijheid in een specifiek, geografisch gebied? Hoe functioneren regionale sturingsnetwerken in de praktijk eigenlijk? En de hamvraag: kunnen die netwerken die lastige problemen dan wel oplossen?

Met het onderzoek 'Sturen met ruimte’ zoeken zij een antwoord op die vragen. Het onderzoek bestaat uit drie projecten die we achter elkaar uitvoeren. Het onderzoek start in april 2021 en duurt vier jaar.