Datarevolutie zet de wereld op z’n kop

Artificial Intelligence, het klinkt voor velen nog als toekomstmuziek. Maar we staan aan het begin van de vierde industriële revolutie. Op 7 april hield het lectoraat Data Science een online event over de kansen van datascience voor De Haagse Hogeschool. “De wereldwijde digitalisering en de razendsnelle opkomst van kunstmatige intelligentie zet de wereld op zijn kop.”

Datarevolutie zet de wereld op zn kop

“In de wereld van vandaag is het onvermijdelijk om niet met data in aanraking te komen. Er liggen ongelofelijk veel kansen voor onze samenleving, en ook voor onze hogeschool”, aldus lid van het College van Bestuur Rajash Rawal.

Denktank

Het online event, georganiseerd door het lectoraat Data Science, onderdeel van het kenniscentrum Health Innovation, was gericht op alle medewerkers van De Haagse. Om De Haagse klaar te stomen voor de datarevolutie benadrukte Rajash in zijn inleiding dat er een AI-denktank is opgezet. “We willen datascience maximaal inzetten en integreren in ons onderwijssysteem.”

Aanjager van innovatie

“Datascience is een onvermijdelijke revolutie die veel vooruitgang kan betekenen en ongekende kansen voor de samenleving en het bedrijfsleven biedt. Het gaat veel beroepen in de toekomst raken en is daarmee relevant voor alle opleidingen aan De Haagse.  Datascience is in de komende jaren de belangrijkste aanjager van innovatie”, aldus lector Data Science Lampros Stergioulas. 

Vierde industriële revolutie

Na de industriële revoluties door mechanisatie, elektriciteit en computerkracht, wordt datascience ook wel de vierde industriële revolutie genoemd. Technologieën als spraakgestuurde virtuele assistenten als Siri, zelfrijdende auto’s en het vermogen van Facebook om je gezicht te herkennen zijn slechts het begin van grote veranderingen die de samenleving in zijn geheel zullen raken. 

7 miljard mobieltjes

Zo staat volgens gastspreker Dimitri Tsopanakos van Deloitte, iedere bedrijfssector onder druk om radicaal anders te gaan werken. En dat gebeurt allemaal in een ongekend hoog tempo. “Technologie is overal. De wereld telt momenteel 7 miljard mobiele telefoons. De hoeveelheid data en de toepassing van nieuwe technologieën nemen exponentieel toe. De markt ondergaat ingrijpende veranderingen en dat heeft zijn weerslag op de arbeidsmarkt van morgen.”

Sneller vaccineren

Bij kunstmatige intelligentie zien veel mensen een gevaar voor de mensheid opdoemen. Dat het ook een positieve impact kan hebben, bewijst volgens gastspreker Costas Vassiliadis van PWC, de actuele inzet van artificial intelligence bij de rekenmodellen van het RIVM. “We maken iedere week voorspellende modellen voor de planning van de vaccinatie. We kunnen geen extra vaccins produceren, maar wel de planning optimaliseren. Dat versnelt de vaccinatiegraad.”

Studentensucces voorspellen

Die positieve impact kan, volgens Jeroen Vuurens, docent Toegepaste Wiskunde en als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Data Science ook intern voor De Haagse worden ingezet. “In data zitten antwoorden op allerlei vragen verstopt. Zo kunnen we bijvoorbeeld voorspellen welke studenten het grootste risico lopen om uit te vallen tijdens de propedeuse. Met deze inzichten kunnen we structurele veranderingen in ons onderwijssysteem doorvoeren en als kennisinstituut kwalitatief vooruitgaan.” 

Middenin het spel

In de mondiale race naar verdere digitalisering, zet Europa hard in op datascience. Nederland en met name de provincie Zuid-Holland vervullen volgens Han Biemans, directeur van de Faculteit IT & Design, een prominente rol. “En als grootste technische opleider in de regio is De Haagse een belangrijke speler. Zo is De Haagse betrokken bij NL AI-coalitie, een brede samenwerking tussen het Rijk, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. “We zitten middenin het spel en kunnen naar mijn stellige overtuiging enorme progressie op dit gebied maken.”

Meer informatie