NWO-financiering voor het oplossen van cyberveiligheidsproblemen

Het Centre of Expertise Cyber Security is er trots op deel uit te maken van het consortium C-SIDe (Cyber Security by Integrated Design) dat 1,45 miljoen euro toegekend heeft gekregen om de komende vier jaar cyberveiligheidsproblemen op te lossen. Verschillende wetenschappelijke disciplines bundelen in dit project hun krachten om het ingewikkelde probleem dat cybersecurity is, met succes aan te pakken. Doel van het project is een methodologie te ontwikkelen voor het softwareontwerpproces waarin zowel technische als niet-technische aspecten van cybersecurity zijn geïntegreerd.

Cyber Security - Shield

Het lectoraat Risk Management & Cyber Security zal in dit project gaan samenwerken met Universiteit Leiden (Institute for Security and Global Affairs en Leiden Institute for Advanced Computer Science) en het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Verder helpen SURFSara en het Nationaal eHealth Living Lab van het Leids Universitair Medisch Centrum bij het testen van de methodologie.

NWO-logo-RGBMet de toegekende financiering zullen meerdere onderzoekers worden aangesteld die naast onderzoek doen ook de sterke interdisciplinaire samenwerking zullen onderhouden. Een van de promovendi zal zowel door De Haagse Hogeschool als door Universiteit Leiden worden begeleid.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Beveiliging van softwaresystemen is een cruciale behoefte in onze digitaal verbonden samenleving en beveiliging komt voort uit een samenspel van technische en niet-technische factoren. Het is verstandiger en goedkoper om problemen tijdens de ontwikkelingstijd op te lossen om veel problemen te voorkomen. C-SIDe ontwikkelt een geïntegreerde benadering van Security-by-Design. De resulterende methodologie stelt organisaties in staat om een breder zicht te hebben op de beveiliging van hun producten en om fascinerende en veilige technologieën te creëren. Dit onderzoek is nodig omdat storingen in het functioneren, hacks of privacy-gerelateerde problemen in softwaresystemen vaak voorkomen, maar een echte aanpak om ze te voorkomen door in te grijpen op het vroegste moment van de ontwerpfase nog niet bestaat. Dit project is uniek omwille van dat specifieke doel en omwille van de interdisciplinaire aanpak om dat doel te bereiken.

Wat levert het onderzoek op?

Naast wetenschappelijke publicaties en white papers, worden bevindingen van onderdelen van het project ook via een website, infographics en video’s onder het grote publiek verspreid. De onderzoeksgroep zal ook bijeenkomsten met belanghebbenden organiseren om de publieke en private sector te informeren over de resultaten. Ten slotte worden inzichten gebruikt om de bestaande curricula van Universiteit Leiden en De Haagse Hogeschool op het gebied van cyberveiligheid te verbeteren en uit te breiden.

Lees het complete interview met penvoerder dr. E. de Busser, Universiteit Leiden.