De Haagse viert de Unesco-dag voor culturele diversiteit

Het lijkt vandaag een vrijdag als alle andere. Maar 21 mei 2021 staat bij De Haagse in het teken van culturele diversiteit voor dialoog en ontwikkeling. Niet alleen wij zetten vandaag dit thema centraal. Wereldwijd doen heel veel mensen op verschillende plekken dat, in navolging van de Unesco die sinds 2002 deze dag bestempeld heeft als de World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development.

Getekende afbeelding handen
Illustration of hands: ©UNESCO Almaty

We hebben op deze wereld vele, vele prachtige culturen. Als we die rijkdommen erkennen en als we wederzijds bruggen kunnen slaan tussen de diverse culturen, zal dat welvaart, duurzame ontwikkeling en een mondiaal vreedzame samenleving dichterbij brengen. Vanuit dat hoopvolle gedachtegoed heeft de Unesco in 2001 de Universele Verklaring over Culturele Diversiteit uitgebracht. En heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze werelddag voor het eerst uitgeroepen op 21 mei 2002. Die 21e mei is een mooie traditie geworden, waaraan ook De Haagse Hogeschool dit jaar op een veelzijdige, boeiende manier invulling geeft.

Ieder(s) talent laten bloeien

Marjolein Moonen is naast directeur van de faculteit Sociaal Werk & Educatie ook voorzitter van de taskforce Diversiteit en Inclusie van De Haagse Hogeschool. Waar raken deze Unesco-dag en de culturele diversiteit op De Haagse elkaar?

“Bij De Haagse geloven wij in de toegevoegde waarde en kracht van diversiteit, in het laten bloeien van ieder(s) talent. Inclusief onderwijs is immers een van de belangrijkste pijlers in onze onderwijsvisie. En het is niet voor niets dat wij een kenniscentrum Global & Inclusive Learning hebben, waar prachtige onderzoeken op dit gebied worden verricht. De Haagse heeft een schat aan kennis en ervaring in huis. World Diversity Day is een uitgelezen gelegenheid om dat eens in de spotlights te zetten.”

Wat is Culturele Diversiteit eigenlijk?

Het programma vandaag is divers. Naomi van Stapele, onze lector Inclusive Education, en Fatima el Bouk, senior onderzoeker bij het lectoraat, starten de dag met een gezamenlijke keynote-lezing waarin zij culturele diversiteit relateren aan identiteit en verhalen. Een gedeeld event met de gemeente Den Haag, en dus een keynote met een bredere scope dan alleen de hogeschool. De hogeschool werkt immers veel samen met de gemeente Den Haag op de thema’s diversiteit en inclusie. Een samenwerking die goud waard is, en dat laten we vandaag graag zien.

In de keynote laten Naomi en Fatima onder andere zien dat “cultuur een sociaal construct is. Een verhaal dat wij aan onszelf vertellen. Over wie we zijn. Over welke betekenissen wij geven aan de werkelijkheid (als in de wereld, onze omgeving en aan ons leven, onze identiteit). Dat maakt cultuur zowel veelzijdig als veranderlijk. Culturele diversiteit gaat over al die verschillende manieren, waarop wij betekenis toeschrijven aan de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet en hoe wij onszelf daarin positioneren.

Die verschillende manieren worden niet gelijk gewaardeerd. Er is onderscheid tussen dominante en subdominante verhalen. Belangrijk is dat dominante verhalen vaak over 'de Ander' ('zij') gaan, om de grenzen van een vermeend 'wij' te duiden, waarbij 'wij' als de norm wordt gezien die verder geen duiding nodig lijkt te hebben. Diegenen die als 'zij' worden neergezet in de dominante verhalen krijgen daardoor weinig ruimte om het eigen verhaal te vertellen. Diversiteit betekent dan ook vooral inclusie voor de verhalen die door mensen zelf worden verteld, en die ervoor openstaan om de dichotomie tussen een vermeend 'wij' en 'zij' te doorbreken. Uiteindelijk is er geen 'zij', alleen maar 'wij'.“

Mensenrechten in het klaslokaal - en andere minicolleges

Verspreid over de dag geven drie mensen een minicollege. Vanuit hun eigen achtergrond leggen zij een verband met het Unesco-thema.

Laurence Guerin, onze lector Wereldburgerschap, geeft een minicollege over Global Democracy. Wat is het en op welke manier kan Global Democracy bijdragen aan de culturele diversiteit, aan een mondiale dialoog en ontwikkeling? De lezing van Laurence start om 11.00 uur.

Om 12.00 uur start de lezing van Willem Jansen. Hij is sinds 1 september 2015 programmacoördinator voor Initiatives of Change in Nederland. Willem: “De slogan van Initiatives of Change is: ‘Bruggen van vertrouwen bouwen’. Daar herken ik mij heel erg in. Mensen bij elkaar brengen over de scheidslijnen van religies en culturen heen, dat is prachtig. Vandaag vertel ik in mijn minicollege over het Haagse project ‘Faith in Human Rights’ en zoomen we dus in op de mensenrechten. Op wat die betekenen in Den Haag, maar ook in de klaslokalen van De Haagse. Ik heet iedereen van harte welkom bij mijn minicollege.”

Abiola Makinwa gebruikt in haar colleges als hoofddocent bij de opleiding Law graag het door haar ontwikkelde spel ‘Values Game’. Het eerste deel van dit spel richt zich op vragen als ‘wie ben ik?’, ‘wat zijn mijn waarden?’, ‘hoe beïnvloeden die mijn integer handelen?’. In het tweede deel leggen de studenten de antwoorden op die vragen naast de normen en waarden van anderen. Dat levert interessante discussies op. Om 13.00 uur legt Abiola in haar minicollege je graag uit hoe je op deze manier interculturaliteit bij jonge studenten kunt stimuleren.

Zo worden er vandaag heel wat verhalen verteld. Ook een aantal verhalenvertellers uit onze eigen hogeschoolcommunity zijn bereid gevonden een verhaal met ons te delen. Verhalen die voor hen belangrijk zijn. Verhalen waaraan wij ons kunnen spiegelen en waarover we het gesprek met elkaar aan kunnen gaan. Een initatief dat niet stopt na vandaag, maar waar ook na Diversity Day hopelijk steeds meer Haagse verhalen aan toe worden gevoegd.