Lectoraat Wereldburgerschap werkt mee aan beroepscode huidtherapeuten

De Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten (NHV) nam eind mei een nieuwe beroepscode aan. Natasha Labohm, docent Huidtherapie én onderzoeker bij het lectoraat Wereldburgerschap, werkte als projectleider met de beroepsvereniging aan de nieuwe beroepscode: “Het is een mooie start om het ethisch handelen van de huidtherapeut te vergroten en om met de studenten Huidtherapie hierover in gesprek te gaan.”

huidtherapeuten

Beroepscode en beroepsethiek zijn nauw met elkaar verweven. De beroepscode is een leidraad voor het adequaat beroepsmatig handelen en kent regels die gebaseerd zijn op elementaire normen die diepgeworteld zijn in de beroepsethiek. Natasha doet voor het lectoraat Wereldburgerschap onderzoek naar het ethisch handelen van de huidtherapeut. Voor haar advies over de nieuwe beroepscode sprak zij onder andere met huidtherapeuten en specialisten in medisch-ethisch handelen. Ook onderzocht ze de beroepscodes van vergelijkbare paramedische beroepen.

Schoonheidsnormen

“Een nieuwe beroepscode was hard nodig”, stelt Natasha. “Door de toepassing van nieuwe technologieën en door de invloed van social media zien we het beroep razendsnel veranderen. Zo’n 10 jaar geleden richtte het werk van de huidtherapeut zich voornamelijk nog op de behandeling van de zieke of beschadigde huid. Door de introductie van nieuwe lasertechnieken krijgen huidtherapeuten steeds vaker vragen voor een behandeling van de gezonde huid. Social media beïnvloeden onze schoonheidsnormen als nooit tevoren en versterken die vraag. Wie gevoelig is voor de dagelijkse stroom van perfecte – gefilterde en gefotoshopte- plaatjes op Instagram, zoekt al snel naar hulp om zelf ook zo’n perfecte huid te krijgen. En veel influencers willen ‘in real life’ ook aan de verwachtingen voldoen die ze met hun perfecte plaatjes neerzetten.”

Realistisch

De gang naar de huidtherapeut voor een cosmetische behandeling wordt dus steeds vaker gemaakt. Natasha: “Een laserbehandeling is geen voorbehouden handeling. Dat betekent dat iedereen die zo’n apparaat heeft, de behandeling mag doen. Met de beroepscode kunnen huidtherapeuten laten zien dat zij in al hun behandelingen, dus ook de laserbehandeling, ethisch professioneel handelen gebaseerd op kwaliteitsnormen. Dat betekent in dit geval bijvoorbeeld dat je de cliënt een realistisch beeld moet geven van de resultaten van de behandeling. Een perfect gladde huid is nu eenmaal niet voor iedereen haalbaar, ondanks alle technologieën.”

Studenten

Vierdejaars studenten Huidtherapie werken onder begeleiding van Natasha de beroepscode verder uit in 4 teams tijdens een project van 10 weken. Een team gaat de beroepscode gebruiksvriendelijk maken zodat alle huidtherapeuten de beroepscode in de dagelijkse praktijk makkelijk kunnen toepassen. Een tweede team doet een voorstel om een ethiek commissie te benoemen. Deze commissie adviseert huidtherapeuten bij ethische dilemma’s in de praktijk, evalueert de beroepscode regelmatig en organiseert scholing over ethisch handelen. Het derde team gaat samen met een praktijk voor huidtherapie onderzoeken hoe huidtherapeuten zich kunnen profileren als een ethische professional. Het vierde studententeam heeft een voorstel gedaan hoe ethiek in de opleiding aan de orde zou moeten komen.

Ethiek onderwijs

De nieuwe beroepscode vormt een prima basis om te werken aan een ethische leerlijn bij de opleiding huidtherapie. Want hoewel het onderwerp door alle docenten van de opleiding gezien wordt als zeer waardevol, is meer aandacht voor het ethisch handelen en begeleiding van studenten naar een competente ethische professional van belang. De komende jaren zal het onderzoek van Natasha bij het lectoraat Wereldburgerschap daar een bijdrage aan leveren.