Joint Cyber Range NL: faciliteit voor cybersecurity onderwijs en onderzoek

In het najaar van 2020 is een pilot gestart voor het delen van technisch cybersecurity onderwijs: de Joint Cyber Range NL. Docent-onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en De Haagse Hogeschool hebben een concept cyberrange ontwikkeld. De cyberrange wordt tijdelijk gehost door SURFnet en gedurende de pilot in ICT-onderwijs van de twee initiatiefnemers toegepast. Docenten en studenten gingen o.a. aan de slag met het ontwerpen van CTFs (capture the flag competities) en attack/defense games. De pilot cyberrange is tevens gebruikt in een landelijke wedstrijd voor scholieren.

Logo JCR NL

Over de cyberrange : een virtuele oefenomgeving voor cybersecurity specialisten

De cyberrange is een virtuele omgeving waar praktische offensieve en defensieve cybersecurity vaardigheden kunnen worden aangeleerd. Cybersecurity specialisten in het bedrijfsleven oefenen er in realistische scenario’s met essentiële cybersecurity vaardigheden, om kwetsbaarheden in hun netwerksystemen te leren herkennen. Ook overheden en onderwijsinstellingen in het buitenland werken met een cyberrange. De virtuele omgeving waarin de beroepsvaardigheden van de cybersecurity specialist worden geoefend is aan te passen aan specifieke vragen situaties van een bedrijf. Deze flexibiliteit is essentieel omdat digitale ontwikkelingen, en daarmee digitale bedreigingen, zich razendsnel opvolgen. Veel primaire processen van bedrijven en overheidsinstellingen zijn sterk afhankelijk van digitale netwerken en de impact van een cyberaanval is in potentie enorm. Het werkveld zit daarom te springen om professionals die cybersecurity vaardigheden beheersen en nieuwe ontwikkelingen en kennis in de praktijk weten toe te passen.

Krachten bundelen in een nationaal platform voor hoger onderwijs: Joint Cyber Range NL

In Nederland is er nog geen nationaal platform voor het hoger onderwijs op het gebied van cybersecurity. Cyber- en cloudsecurity vaardigheden worden vooral binnen de eigen instelling aangeleerd. Bij elke ICT-onderwijs-instelling is uiteraard expertise aanwezig, maar nieuwe kennis op het gebied van cybersecurity en cyberweerbaarheid kan nog meer gedeeld worden. Daarnaast is het onderhouden van een lokaal gehoste cyberrange erg arbeidsintensief.
Via het Joint Cyber Range NL initiatief worden krachten gebundeld. Iedere betrokken ICT-onderwijsinstelling brengt capaciteit en specifieke kennis mee, waardoor cybersecurity onderwijs in Nederland up-to-date kan blijven en tot een hoog niveau wordt getild. Uitgangspunt is een nationaal platform voor en door hogescholen.

Beoogd resultaat

De Joint Cyber Range NL werkt toe naar een landelijke faciliteit waarin verschillende deelomgevingen (virtuele wijken) worden gebouwd, die afhankelijk van de behoeften van de opleidingen onderling met elkaar kunnen worden gedeeld. Opzet is een cloud-voorziening die dient als Cyberrange-as-a-Service.

Partners

Inmiddels hebben hogescholen Windesheim, Hanze, Fontys en Saxion interesse getoond om zich aan te sluiten bij de Joint Cyber Range NL.

Voor meer informatie en een overzicht van JCR NL projecten, ga naar: www.jointcyberrange.nl
Bekijk de Infographic Joint Cyber Range (pdf)

Contact: Daniel Meinsma d.j.meinsma@hhs.nl en Peter van Eijk  peter.vaneijk@hu.nl

TechnicalSecurity101 podcast

Vanuit zijn rol als één van de trekkers van de Joint Cyber Range Nederland sprak docent-onderzoeker Daniel Meinsma voor zijn podcast TechnicalSecurity101 met meerdere collega’s uit het werkveld, op zoek naar de basiskennis en -vaardigheden die studenten en scholieren nodig hebben om succesvol van start te gaan op het gebied van de technische informatiebeveiliging / cyber security.