Pilot Research Drive verlengd

Praktijkgericht onderzoek binnen De HHs professionaliseert steeds verder. Nu het aantal lectoraten flink is toegenomen en er strengere (wettelijke) eisen gelden voor het delen en opslaan van data is het belangrijk dat hier een veilige tool voor beschikbaar komt. “Onderzoekers slaan nu regelmatig nog data op usb-sticks en harde schijven op. Dat is niet modern en onveilig.”

Pilot Research Drive verlengd Sharepoint is veilig om data in op te slaan, maar ondersteunt niet het delen van data met derden. Onlangs is een pilot verlengd om de tool Research Drive binnen De HHs te introduceren. Deze tool is inmiddels al bij meerdere hogescholen en universiteiten succesvol in gebruik genomen.

Research Drive

Research Drive is een toepassing van SURF, een ICT-coöperatie waarin De Haagse samenwerkt met meer dan 100 andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland. Met Research Drive kunnen onderzoekers op een veilige manier in een online werkomgeving hun onderzoeksgegevens opslaan en delen. Research Drive biedt daarnaast de mogelijkheid om onderzoeksdata zowel intern als extern makkelijk te kunnen delen en zo het samenwerken te bevorderen.

Hard nodig

Veilig opslaan en delen van onderzoeksdata is volgens Laura Thoma, projectleider bij de dienst FZ/IT, “hard nodig”. “Je kunt er niet meer omheen, veilig opslaan van data is steeds vaker een vereiste van de subsidiegever.” Zo wordt bij een subsidieaanvraag altijd gevraagd om een datamanagementplan, waarin de onderzoeker alle verschillende aspecten van dataverwerking en -opslag omschrijft. 

Regels 

“Als penvoerder van een onderzoek ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van onderzoeksdata”, aldus Marta Kargól, sinds februari werkzaam als datasteward bij De Haagse. Vaak worden er persoonlijke gegevens verzameld van deelnemers aan het onderzoek. Bovendien is een onderzoeker juridisch verplicht om de AVG-wetgeving daaromtrent na te leven. Deze wetgeving schrijft voor hoe je met verzamelde persoonsgegevens om moet gaan. 

Gedragscode

Naast juridische aspecten wegen er ook ethische aspecten mee in het uitvoeren van onderzoek. Vanuit de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit gelden er regels over het doen van onderzoek en kijkt de Ethische Commissie van De Haagse mee als daar aanleiding voor is. “De datasteward kan een onderzoeker ondersteunen bij het invullen van het datamanagementplan of verwijzen naar de juiste diensten binnen De Haagse’, aldus datasteward Marta. 

Doorstart pilot

Al met al volgens Laura en Marta genoeg redenen om Research Drive breed binnen De Haagse te introduceren. De pilot zou oorspronkelijk in maart 2021 eindigen, maar heeft een doorstart gemaakt om nog meer deelnemers bekend te maken met Research Drive en de dienstverlening daaromheen. Laura: “We waren gestart in januari 2020, maar door de pandemie hadden we een stuk minder deelnemers dan vooraf gedacht.” Inmiddels is de pilot verlengd tot het eind van dit kalenderjaar. Vanaf januari 2022 is de verwachting dat Research Drive als nieuwe dienstverlening standaard wordt aangeboden.

Eenvoudig in gebruik

Research Drive is eenvoudig in gebruik en heeft een heldere autorisatiestructuur. De onderzoeksmap is alleen toegankelijk voor de hoofdonderzoeker en deze kan zelf toegang geven aan andere HHs-medewerkers of derden buiten De Haagse Hogeschool om. “Delen van data buiten De Haagse is met Research Drive heel erg makkelijk”, aldus Laura. 

Aanmelden pilot

Wil jij als onderzoeker aan De Haagse meedoen met de pilot en meedenken om Research Drive zo effectief mogelijk in te zetten voor praktijkgericht onderzoek? Neem dan contact op met Laura Thoma: l.l.a.thoma-eradus@hhs.nl.
Wil je ondersteuning bij Research datamanagement in het algemeen, neem dan contact op met onze datasteward Marta Kargól: m.m.kargol@hhs.nl