Aandacht voor rebelse initiatieven in ouderenhuisvesting

Op 8 juli 2021 nam Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, het pamflet ‘Rebelse initiatieven in ouderenhuisvesting’ in ontvangst. Het pamflet biedt praktische handvatten voor bestuurders en beleidsmakers die zoeken naar vernieuwing in wonen en zorg voor ouderen. Het pamflet werd overhandigd door Marianne van Bochove (onderzoeker), Joost van Hoof (lector Urban Ageing) en Katja Rusinovic (lector Grootstedelijke Ontwikkelingen) van De Haagse Hogeschool.

20210708_Overhandiging Pamflet Verantwoorde Rebellie_QB75

Rebellen aan het woord

Veel ouderen willen het liefst zelfstandig blijven wonen. Het liefst doen ze dit in nabijheid van gelijkgestemden in een woning en omgeving die past bij hun levensfase en behoeften. Nieuwe woonvormen ontwikkelen die voorzien in deze wensen is makkelijker gezegd dan gedaan. Initiatiefnemers lopen vaak aan tegen niet-passende regels, stroperige procedures en doorgeslagen hokjesdenken. Veel bekende en minder bekende initiatiefnemers ontwikkelen nieuwe woonvormen voor en mét ouderen die voorzien in deze wensen. Zij durven gebaande paden te verlaten en doen het vaak net even anders dan anderen. Hoe gaan deze initiatiefnemers om met regels, regelruimte en besluitvorming, hoe komen ze tot succesvolle samenwerkingsverbanden, hoe creëren ze draagvlak en hoe participeren bewoners?

Pamflet

Het onderzoeksteam van De Haagse Hogeschool sprak met 17 van hen (bestuurders, sociaal ondernemers en toezichthouders). Deze gesprekken resulteerden in een pamflet dat inspiratie en handvatten biedt die zijn gebaseerd op de ervaringen van deze initiatiefnemers. Het pamflet met 22 praktische tips is bedoeld voor ondernemers, bestuurders, beleidsmakers en anderen die op zoek zijn naar vernieuwing in wonen en zorg voor ouderen.

Download het pamflet (pdf)