RAAK-mkb financiering toegekend aan het lectoraat Smart Sensor Systems

Het project MRI Proof Sensors suitable for Catheterization van lectoraat Smart Sensor Systems heeft onlangs financiering uit het programma RAAK-mkb van SIA toegekend gekregen. In een RAAK-mkb onderzoek staat een vraag uit het mkb centraal, in dit geval wordt er onderzoek gedaan naar sensoren voor hartkatheterisatie.

Lodewijk Arntzen Alleen al in Nederland zijn er 1,55 miljoen mensen met hart- en vaatziekten. Het statistisch gemiddelde van 103 slachtoffers per dag is aanzienlijk. Ongeveer 25% van alle sterfgevallen is jonger dan 75 jaar. In het project MRI Proof Sensors Suitable for Catheterization (MPSC) gaat Lodewijk Arntzen, onderzoeker binnen het lectoraat Smart Sensor Systems, samen met andere onderzoekers en mkb daarom onderzoek doen naar een nieuwe generatie kathetersensoren. Zij hebben daarvoor een RAAK mkb subsidie ontvangen van SIA. 

Katheters zijn dunne slangetjes van enkele millimeters dik waarmee een arts via de bloedvaten in het lichaam bij het hart en de bijbehorende kleine bloedvaatjes kan komen. De huidige generatie katheterdruk- en temperatuursensoren is echter niet bestand tegen de sterke magnetische velden die worden gebruikt bij MRI-beeldvorming. Ook is het aantal sensoren op het uiteinde van het katheter beperkt door het aantal benodigde elektrische draden. In dit project zullen onderzoekers met behulp van fotonica, micro- en nanotechnologie nieuwe sensortechnieken toepassen op een volgende generatie kathetertipsensor. Door die toekomstige detectietechnieken te combineren met MRI-beeldvorming, ontstaan nieuwe mogelijkheden om bloedvaten goed in beeld te brengen. Het doel is om toekomstige monitoringmogelijkheden meer divers, nauwkeuriger en uitgebreider te maken en effectieve medische interventies te kunnen bieden. Met betere preventieve diagnostiek en nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld cardiovasculair onderzoek kan het aantal slachtoffers van hart –en vaatziekten verminderen.

Lodewijk doet dit onderzoek binnen een consortium, dat bestaat uit: THUAS, Saxion, Fontys, CD Leycom BV, Unitron BV, Delta Diagnostics BV, Somni BV, Somni BV, van der Hoek Photonics BV, Technobis BV, Mensura Trading BV, CITC, Dutch Optics Centre (DOC), Else Kooi Laboratory.