Nut en noodzaak van bewegen

Voor een goede motorische ontwikkeling is het van groot belang dat kinderen voldoende, maar vooral ook gevarieerd bewegen, trainen én spelen. Goed ontwikkelde basisvaardigheden zoals balans, rennen, springen, gooien, vangen, slaan en het schoppen van een bal vormen bovendien weer een belangrijke voorwaarde om verdere sport specifieke vaardigheden effectief aan te leren.

BMO
Het aanleren van de basisvaardigheden wordt ook wel Brede Motorische Ontwikkeling (BMO) genoemd. Een brede motorische basis bij jonge kinderen geeft meer kans op een leven lang sporten en bewegen mét plezier zo blijkt uit onderzoek.

Motoriektest

De motoriektest die het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving ontwikkelde, helpt docenten van basisscholen de motorische vaardigheden van leerlingen in beeld te brengen. De test werd in 2020 door meer dan 500 scholen gedaan. Conclusie: ruim een kwart van de kinderen beweegt onder gemiddeld.

Tools voor docenten

In de Week van de Motoriek (1 – 5 november 2021) lanceert het lectoraat samen met samenwerkingspartners tools die professionals en vrijwilligers helpen om kinderen deze vaardigheden aan te leren.