Update persconferentie dinsdag 14 september 2021

Op dinsdag 14 september kondigde het kabinet verdere versoepelingen aan, ook voor het onderwijs. Vanaf zaterdag 25 september vervallen zowel de mondkapjesplicht voor het onderwijs, als de maximale groepsgrootte van 75 personen in één onderwijsruimte.

Laatste covid update 15 september De overige maatregelen, zoals het regelmatig (zelf)testen en het thuisblijven als je symptomen vertoont en het opvolgen van quarantaineadviezen, blijven van kracht. We zijn ontzettend blij dat onze campussen weer levendig en vol studenten en medewerkers zijn. Door alert te blijven kunnen we er samen ook voor zorgen dat dit voorlopig ook zo zal blijven.  
 

Vervallen maximale groepsgrootte 

Per opleiding zal in de aankomende weken goed gekeken worden naar wanneer en hoe de laatste stappen naar ‘normaal’ kunnen worden gezet, stappen die per opleiding een andere, passende invulling zullen krijgen. Daarbij kijken we vanzelfsprekend naar de door studenten en medewerkers ervaren behoefte aan ‘live’ contact en ontmoeting, maar ook naar waar juist online onderwijs van toegevoegde waarde is gebleken, o.a. vanuit de principes van blended learning. Al onze opleidingen zullen, in continue dialoog met hun studenten, vorm geven aan deze nieuwe onderwijswerkelijkheid.  

Wel/geen mondkapje dragen 

Sinds de start van het nieuwe studiejaar is het dragen van mondkapjes weer verplicht binnen onze hogeschool. Deze verplichting geldt nog tot 25 september. Dat betekent dat je tot die datum bij het verplaatsen door de gebouwen van De Haagse Hogeschool een mondkapje draagt. Bij het binnenkomen van de hogeschool, in de gangen, in de kantines of bij het binnengaan en verlaten van lokalen, maar ook als je wacht op de lift of als je in een wachtrij staat. Als de plaats van bestemming is bereikt, kan het mondkapje worden afgezet. Wie zelf ook tijdens het onderwijs graag een mondkapje wil dragen, blijft daarin natuurlijk vrij. En dat geldt ook na 25 september.  

Blijf jezelf testen  

Ook het twee keer per week doen van een zelftest blijft voorlopig nog gelden. Het maakt hierbij niet uit of je al gevaccineerd bent of (nog) niet: dit advies geldt voor iedereen. Je kunt gratis zelftesten bestellen via het online bestelportaal van SURF (log in met je HHs-account) of haal een gratis zelftest op bij een van de Frontoffices als je op De Haagse bent.  

Laatste kans: vaccineren op onze hoofdlocatie  

De GGD was op ons verzoek de afgelopen weken meerdere dagen in onze sportzaal aanwezig om wie dat wil te vaccineren. Heb jij je nog niet laten vaccineren, maar wil je dat wel? Op dinsdag 21 september biedt de GGD studenten, medewerkers en bezoekers/omwonenden nog de gelegenheid zich in de sporthal van ons hoofdgebouw aan het Johanna Westerdijkplein te laten inenten. Om te controleren of je in aanmerking komt voor vaccinatie op De Haagse én/of om je meteen aan te melden voor een van de data ga je naar het aanmeldformulier
 
Je mag op de bovengenoemde datum ook zonder afspraak binnenlopen tussen 10.00-16.00 uur. Vergeet niet je legitimatie mee te nemen. Kun je niet op deze data, kijk dan op de landelijke website van de Rijksoverheid www.prikkenzonderafspraak.nl
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het College van Bestuur, 
Elisabeth Minnemann, Hans Camps, Rajash Rawal