Met zorgmodules inspelen op nieuwe opleidingsvraag

Regio Midden-Holland kampt met een tekort aan geschikt en duurzaam inzetbaar zorgpersoneel. Het aanbod van (flexibel) hoger onderwijs blijkt vaak onvoldoende afgestemd op de specifieke behoeften van deze doelgroep, het werkveld en de toekomstige arbeidsmarkt. Daarom kunnen vanaf dit najaar zorgmedewerkers met een mbo-4-diploma flexibele onderwijsmodules volgen die door De Haagse Hogeschool worden aangeboden. Met het modulaire onderwijs van de opleiding HBO-Verpleegkunde levert De Haagse zo een bijdrage aan het verkleinen van het tekort aan geschikt en duurzaam inzetbaar personeel.

210913 Met zorgmodules inspelen op nieuwe opleidingsvraag

Uitdagingen regio Midden-Holland

Hoe lossen we het personeelstekort op? En hoe geven we een impuls aan het kwaliteitsniveau van de zorgmedewerkers? Dat waren de vraagstukken waarmee regio Midden-Holland aanklopte bij De Haagse Hogeschool. De opleiding HBO-Verpleegkunde ging samen met Gemeente Gouda en met Goudse zorg- en mbo-instellingen in gesprek over passende oplossingen Met als uitkomst de keuze voor laagdrempelige, flexibele modules waarmee zorgmedewerkers uit de regio Midden-Holland verleid worden zich over belangrijke onderwerpen op hbo-niveau te laten bijscholen. 

Bijscholen

Vanaf oktober dit jaar kunnen zorgmedewerkers uit Regio Midden-Holland daarom starten met het modulaire onderwijs. Vanwege het flexibele karakter van de modules is het zorgonderwijs laagdrempelig te volgen naast het werk. Elke deelmodule beslaat dertien weken waarbij elke twee á drie weken bestaat uit ongeveer twintig uur studiebelasting. Per deelmodule zijn er zeven bijeenkomsten. De rest van de studie is flexibel in te delen in eigen tijd en wordt gekoppeld aan de zorgbaan. Het onderwerp van de eerste onderwijsmodule is Communiceren in de Zorg, opgedeeld in drie deelmodules: verdiepende gesprekstechnieken, interprofessioneel samenwerken en inzet van zorgtechnologie. De modules op hbo-niveau worden door de Haagse opleiding HBO-Verpleegkunde aangeboden via het platform Campus Gouda van Gemeente Gouda. Bij afronding van een (deel)module op een specifiek zorgthema ontvangt de student een certificaat van De Haagse Hogeschool. 

Programma Leven Lang Ontwikkelen

De Haagse Hogeschool wil inspelen op de veranderende behoeften van de samenleving. Deze veranderende behoeften vragen dat er op een andere manier naar onderwijs wordt gekeken. Op dit moment ligt de focus op jongeren die een mbo- of havo-opleiding hebben afgerond - een hele belangrijke groep. Tegelijkertijd speelt er meer. Professionals willen en moeten zich blijven ontwikkelen om klaar te zijn voor de baan van nu en die van de toekomst. Daarom neemt De Haagse Hogeschool ook het voortouw in innovatie en onderzoek, om zo steeds passend onderwijs te kunnen bieden: onderwijs dat aansluit op de behoefte van de markt en maatschappij. Met het programma een Leven Lang Ontwikkelen zet De Haagse stappen om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan flexibel onderwijs.