Mediawijsheid kun je leren

Recent internationaal onderzoek concludeert dat aandacht voor mediawijsheid in bestaande lessen op school kan helpen om jongeren mediawijzer te maken. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling werkt mee aan dit onderzoek dat jongeren helpt nepnieuws te herkennen.

smiles

Sinds de opkomst van social media kan iedereen content plaatsen. De grens tussen nieuws, nepnieuws en advertenties vervaagt en ‘nieuws’ verspreidt zich razendsnel. Het wordt steeds moeilijker om ze van elkaar te onderscheiden en een gefundeerde mening te vormen. Dit geldt vooral voor jongeren die opgegroeid zijn met internet.

Educatie

Recent onderzoek in België, Nederland en Spanje toont aan dat educatieve programma’s en trainingen van burgers geschikte strategieën zijn om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Deze studie onderzocht de algemene situatie van het onderwijs in digitale mediageletterdheid in deze landen. De onderzoekers ontdekten dat overheidsinstanties veel van deze strategieën ondersteunen. Gebrek aan beleid, continuïteit en afhankelijkheid van individuele, eenmalige initiatieven blijven echter prangende uitdagingen. Het integreren van zogenaamde mediawijsheidactiviteiten in bestaande schoolvakken is een van de mogelijke oplossingen volgens de onderzoekers. Voorbeelden van mediawijsheidactiviteiten zijn: het leren lezen van grafieken uit een krant in een les wiskunde of het retoucheren/manipuleren van de context van een nieuwsfoto in een les geschiedenis. Het onderzoek is onderdeel van het SMILES-project.

Meer informatie