Digiwerkplaats jaar na lancering groot succes

De MKB Digiwerkplaats, een loket waar studenten ondernemers ondersteunen in en adviseren over de digitalisering van hun bedrijf, is een jaar na de start een groot succes. Ondanks corona zijn er meer projecten van de grond gekomen dan de toch al hoge ambitie. Afgelopen vrijdag 24 september was de Celebration van het 1-jarige jubileum. “En gelukkig niet meer online.”

MKB IMG_2564 “De MKB Digiwerkplaats draait om het verbinden en bij elkaar brengen van ondernemers en studenten. Tijdens het coronajaar moest alles online. Dat was niet hoe we het voor ogen hadden, maar we hebben toch 68 projecten gedraaid in plaats van 40. Dat maakt mij trots”, aldus projectleider Tessa Renkers. 

Kruisbestuiving

Bij de MKB Digiwerkplaats, een online loket voor de regio Haaglanden, kunnen ondernemers terecht voor vragen op het gebied van digitalisering. Studenten van de Haagse Hogeschool, mboRijnland en het ROC Mondriaan adviseren en ondersteunen tijdens een minoropdracht, stage of een project in de vrije keuzeruimte. “Zie het als een kruisbestuiving, waarbij studenten praktijkervaring opdoen en ondernemers de kansen die digitalisering biedt kunnen aangrijpen voor hun bedrijf”, aldus Tessa.

Celebration

Tijdens de celebration bij ROC Mondriaan werd teruggeblikt op een succesvol eerste jaar. “Het succes van de MKB Digiwerkplaats geeft aan hoe waardevol deze praktijkgerichte aanpak is”, aldus de aanwezige wethouder Onderwijs en Economie Jan Iedema. “De projecten slaan een brug tussen ondernemers en onderwijs waar zowel studenten als ondernemingen van profiteren.”

MKB Business Innovation Challenge 

Er zijn dan ook tal van mooie projecten van de grond gekomen. Neem de MKB Business Innovation Challenge, het eerste project van de werkplaats die onder andere gevestigd is in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer. Gedurende een week bekijkt een studententeam ‘out of the box’ de digitale kansen voor een bedrijf. Zo kijken studenten bijvoorbeeld naar de online zichtbaarheid van het bedrijf en de mogelijkheden om nieuwe doelgroepen te bereiken. “Een mooie opstap naar digitalisering”, aldus ondernemer Erik Karreman.

Marketing & Communicatie

In het project Online marketing en communicatie gaven studenten Communicatie van De Haagse en ROC Mondriaan mkb’ers een eerste opstap naar digitale communicatie. Zo leverden de studenten een contentplanning op, schreven een verbeterplan voor online marketing en ontwikkelden beeld en tekst voor sociale media. Ook kregen de ondernemers een contentanalyse en -advies op basis van Google Analytics en een usability checklist.

Digitale loep

Digitalisering gaat natuurlijk ook over digitale veiligheid. Via de digiwerkplaats kregen ondernemers de mogelijkheid om hun bedrijf onder de digitale loep te houden. Hoe snel kan je de business oppakken na een grote brand, stroomuitval, waterschade of een datahack?  
Zijn er back-ups van databestanden? Studenten van de opleiding HBO-ICT Information Security Management gaven antwoord op deze en soortgelijke vragen.

Lat

Dankzij de positieve ervaringen van studenten en ondernemers gedurende het eerste jaar is de lat voor de MKB Digiwerkplaats een stuk hoger gelegd. Tessa: “Het doel voor de komende jaren is om 175 projecten op te zetten. Het kan alleen maar mooier worden!”