Evidence based werken is een must

Werkt een cyberproject wel of werkt een cyberproject niet, that is the question! Dat weet je pas als je het cyberproject zowel aan het begin als aan het einde van de looptijd onderzoekt op effectiviteit. De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime heeft bij een aantal van haar projecten hier onderzoekers bij gezet om dat te onderzoeken.

evidence based werken

Rutger Leukfeldt, onderzoeker aan de Haagse Hogeschool, onthulde de bevindingen van een aantal van deze cyberprojecten in onderstaande filmpjes tijdens een webinar van de Overheidsbrede Cyberwebinars. Zijn oproep is om in ieder geval ‘evidence based’ te werken zodat duidelijk wordt wat de opbrengsten zijn van de projecten en welke wel en welke minder goede resultaten laten zien.

Bekijk hier de video’s: Projecten cybercrime evidence-based - Het CCV