Op naar 3000 extra ICT'ers

We-IT_screendump

WE-IT lanceert website voor omscholing naar ICT banen in Zuid-Holland

Om in de groeiende vraag naar informatie over de omscholingsmogelijkheden naar ICT banen te voorzien, heeft het samenwerkingsverband WE-IT de website we-itwerkt.nl gelanceerd. Deze site geeft inzicht in de diverse om- en bijscholingstrajecten naar ICT banen in allerlei sectoren. De website is er voor werkgevers die op zoek zijn naar ICT’ers, en voor mensen die interesse hebben in een ICT baan in Zuid-Holland.

Tekort aan ICT’ers vraagt om actie

Onze maatschappij digitaliseert in een hoog tempo. Dat zie je terug in de vele openstaande vacatures in Zuid-Holland: er is een grote behoefte aan werknemers met ICT-vaardigheden. Niet alleen in de IT-sector, maar in alle sectoren. In bijna alle banen heb je op de een of andere manier met ICT te maken.

WE-IT is het samenwerkingsverband van bedrijven, opleiders en overheden in Zuid-Holland, met als doel meer mensen om- en bij te scholen naar banen in/met ICT. Een tweede doelstelling is het helpen van het MKB bij digitaliseringsvraagstukken.

WE-IT is er voor werkgevers, werkenden, werkzoekenden en studenten. Op dit moment zijn er 7 verschillende scholingstrajecten in Zuid-Holland.

Voordelen voor werkgevers

Op we-itwerkt.nl vinden werkgevers informatie over het samenwerkingsverband en de diverse scholingstrajecten in Zuid-Holland. De voordelen voor partners van WE-IT zijn als volgt:

Directe toegang tot de talenten uit de diverse scholingstrajecten. Ondersteuning bij HR/capaciteitsvraagstukken rondom digitalisering en ICT. En bij het ontwikkelen van eventuele eigen scholingstrajecten. Deelname aan een netwerk waar veel kennis en praktijkervaring aanwezig is over vraagstukken die te maken hebben met human capital, digitalisering en ICT. De Haagse Hogeschool, penvoerder van WE-IT, verzorgt de coördinatie, administratie en de financiële verantwoording van subsidies namens alle partners.

Informatie en gerichte scholing voor iedereen

Meer informatie over wat ICT inhoudt en wie past bij een ICT baan vind je op www.we-itwerkt.nl. Op deze website, een samenwerking met TekkieWorden Zuid-Holland, vind je een overzicht van banen en loopbanen en passende scholingstrajecten. Zo ga je goed voorbereid jouw omscholingstraject in.