Nieuw onderzoek gestart voor effectieve #jeugdhulp

Onderzoek_Volwassen GGZ_social aankondiging Individuele problemen van ouders kunnen effectieve #jeugdhulp belemmeren. In een aantal pilots in de regio Haaglanden wordt daarom volwassenen-ggz ingezet om hierbij te ondersteunen. Wij zijn samen met het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek gestart naar de meerwaarde hiervan voor gezin en maatschappij.

Lees hier meer over het onderzoek.